Računari za domove zdravlja


Tokom novembra Informatika ad isporučila je i instalirala računarsku opremu u 35 zdravstvenih ustanova u čitavoj Srbiji. Reč je o mrežnoj opremi, računarima i serverima koji su nabavljeni za Ministarstvo zdravlja iz donacije Evropske komisije u ukupnoj vrednosti od 1,5 miliona evra.
Isporučeno je i instalirano u rekordnom roku 2.100 računara, 180 servera, 350 svičeva i 200 rutera. 


Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!