Ekspertiza postojećih sistema


ekspertiza

Sagledavanje stanja i mogućnosti postojećeg informacionog sistema, sa stanovištva hardverskih, softverskih, aplikativnih i ljudskih resursa. Analiza performansi sistema, otkrivanje uskih grla i predlaganje rešenja za prevazilaženje problema.


Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!