InfoCMS


InfoCMSUpravljanje sadržajem na Internetu više nije privilegija stručnjaka za informacione tehnologije. Informatika a.d. nudi realizaciju Internet prezentacije primenom sopstvenog CMS-a (Content Management System).
Pomoću InfoCMS-a svako, bez angažovanja specijaliste za IT može da ostvari svoje predstavljanje na Internetu. Čitav svet postaje dostupniji nego ikada: pokažite se, predstavite svoju firmu, proizvode i usluge, pronađite partnere i kupce, objavite svetu sve što vam je važno.
Rešenje omogućava prikazivanje na Internetu velikog broja informacija koje korisnik organizuje po sopstvenoj želji i potrebama. Omogućeno je dodavanje i menjanje tekstova, grafičkih i multimedijskih elemenata i različitih dodatnih modula na Internet prezentaciji, postavljanje i preuzimanje različitih dokumenata od strane posetilaca prezentacije, povezivanje sa drugim Internet prezentacijama, administriranje vesti...

Šta je CMS?

CMS bi, zbog uloge veba u savremenom poslovanju, trebalo shvatiti kao alat za upravljanje sadržajem na Internetu.
Ponuđeno rešenje ima mnoge prednosti od kojih je posebno važna mogućnost uređivanja sadraja od strane administratora koji imaju mala tehnička znanja. Ovo rešenje je otvoreno i prilagodljivo specifičnim potrebama korisnika.
Svi podaci se čuvaju u bazi, a prikazivanje podataka može biti i automatsko - nadovezano od akcije administratora, kao na primer vremenska prognoza, kursne liste i slično...
Primenom Inforamatikinog CMS-a svaka organizacija može da postavi svoju prezentaciju na Internet, da je neograničeno menja i proširuje i da se uključi u Internet poslovanje.

Kako radi InfoCMS?

InfoCMS u celini upravlja procesom od pravljenja sadržaja do objavljivanja, korišćenjem definisanih koraka u procesu (workflow) i obezbeđivanjem sistema za integraciju i skladištenje. Korisnik CMS-a dobija jednostavno uputstvo kojim ostvaruje uređivanje svog sadržaja na Internetu.
Jedna od važnih osobina CMS-a je koncept pripreme i objavljivanja sadržaja, kao i održavanje Internet prezentacije. Taj se koncept smatra modelom upravljanja informacijama tipa "pripremljeno jednom, korišćeno više puta i na različitim mestima", pri čemu se Internet prezentacija smatra samo još jednim korisnim komunikacionim kanalom.
Kompletno upravljanje prezentacijom (unošenje novog sadržaja, izmena, brisanje, definisanje sadržaja koji će se aktivirati tačno u određeno vreme, pravljenje galerija slika, ažuriranje sistemskih funkcija: rekompajliranje dinamičkih strana, mape prezentacije, RSS sadržaja...) obavlja se u okruženju čitača veba (Web browser), a od korisnika (user interface) zahteva samo osnovna računarska znanja (obrada teksta, krstarenje Internetom).

InfoCMS je softversko rešenje u potpunosti razvijeno u kompaniji Informatika a.d. Taj naš proizvod plod je dugogodišnjeg rada na razvoju veb aplikacija, a svaka nova verzija je imala bolje korisničko radno okruženje (interfejs), efikasniju i lakšu izmenu sadržaja i lakše korišćenje .

Mogućnosti InfoCMS-a

InfoCMS definisan je u skladu sa najnovijim standardima i specifikacijama.
Sistem omogućava prethodni pregled (preview) novog unetog sadržaja pre njegovog objavljivanja u javnom delu (na samoj Internet prezentaciji).
Administratorski deo je zaštićen korisničkim imenom i lozinkom, a ovlašćena osoba mu može pristupiti sa bilo kog računara koji ima vezu sa Internetom. Osobe ovlašćene za pristup administratorskom delu podeljene su u grupe (role) i korisnike (users), sa različitim pravima i privilegijama.
Omogućeno je jednostavno menjanje sadržaja prezentacije ugrađenim editorom u čitaču veba. Kod unosa novog sadržaja na početku se biraju ili unose kategorija (sekcija, rubrika), naslov, opis, ime autora (osoba ili organizaciona jedinica), redosled u listi za prikazivanje, datum i vreme objavljivanja, prateća slika...
Omogućena je, takođe, laka primena izgleda prezentacije, odnosno strana, i zadavanje rasporeda elemenata na strani definisanog šablona (template) metodom "prevuci i pusti" (drag and drop).

InfoCMS rešava osnovni problem funkcionalnosti, lakog, brzog i ažurnog održavanja prisustva kompanije na Internetu.

Korišćenjem alata u administratorskom delu omogućeno je dodavanje ili zamena tekstova, fotografija, drugih grafičkih elemenata, multimedijskog sadržaja i banera različitih veličina. Dizajnom strane obezbeđuje se namenski prostor za određene sadržaje, važne za poslovne akcije i interakciju sa posetiocima Internet prezentacije, na svim za to definisanim i određenim stranama prezentacije.
Kompletan prikazani sadržaj je integrisan sa bazom podataka, radi arhiviranja i izmenljivosti. Administrator(i) sa pravima pristupa direktno - pretraživanjem i izborom iz liste - već unetom sadržaju ili u odgovarajućem editoru unosi novi sadržaj. Sve obavljene promene (unos novog ili izmena postojećeg sadržaja) vidljive su na Internet prezentaciji tek nakon potvrde (autorizacija) administratora ili odgovorne osobe, ili u tačno određeno vreme određenog datuma.

InfoCMS - Podrška

Informatika adaptira, prilagođava i instalira InfoCMS, vrši obuku za korišćenje i daje podršku za puštanje Internet prezentacije u rad.

Informatika po puštanju u rad pruža podršku u kontinuitetu za korišćenje i proširenje funkcija nove Internet prezentacije.

U toku izrade Internet prezentacije Informatika će pružiti konsultantske usluge za hardversko/softversku infrastrukturu, zaštitu i backup. 


Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!