Izveštaj o bitnom događaju


Na osnovu člana 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata (''Sl. glasnik RS'' br. 47/2006) i članova 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (''Sl. glasnik RS'' br. 100/06, 116/06, 37/09),

Preduzeće za proizvodnju računarske opreme i informatički inženjering ''Informatika'' akcionarsko društvo, Beograd, Jevrejska ul. br. 32, pretežna delatnost 30020 - proizvodnja računarskih mašina i druge opreme za obradu podataka, objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU - održanoj ponovljenoj XVII redovnoj Skupštini akcionara Informatike a.d.

Dana 18. avgusta 2009. godine, sa početkom u 15,00 časova, u sedištu Društva u Beogradu, održana je ponovljena XVII redovna Skupština akcionara.


Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!