Godišnji finansijski izveštaji


U rubrici Akcionarstvo objavjeni su Godišnji izveštaj o poslovanju za 2008. godinu, Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu Informatika a.d. Beograd i Izvod iz finansijskih izveštaja za 2008. godinu - Konsolidovani za grupu Informatika Beograd.


Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!