Poseta ambasadora Rusije Informatici


POSETA AMBASADORA RUSIJE INFORMATICI
Njegova Ekselencija Izvanredni i opunomoćeni ambasador Ruske Federacije u Repulici Srbiji Aleksandar Konuzin je 22. septembra 2009. godine posetio Informatiku a.d.


Ovo je bio još jedan u nizu koraka saradnje naše firme sa Rusijom. Tokom prijateljskog razgovora su ambasadoru Rusije predstavljeni pravci delatnosti Informatike a.d., zastupljenost Informatikinih tehnologija na ruskom tržištu, kako Informatika rešava posledice svetske ekonomske krize, kao i strateški ciljevi naše firme.

Na krovu Informatike, sa pogledom na Dorćol, Kalemegdan i Dunav

Ukazano je i na povezivanje Informatike a.d. sa JP Srbijagas, a time i na integraciju sa ruskim Gaspromom, što će pospešiti plasiranje naših mogućnosti u automatizaciji gasovoda i skladištenju gasa.

Prezentacija Informatikinih delatnosti gostima iz ruske ambasade


U poseti Informatici a.d. ambasadora Konuzina pratila je ataše Ruske ambasade u Beogradu Svetlana Ševčenko.

Ambasador razgleda orginalni katalog o velikoj izložbi ruske umetnosti u Beogradu 1930. godine


Autor: s.k.


Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!