Uspešna prezentacija specijalista Informatike


U okviru ciklusa Četvrtkom u Savezu energetičara Srbije, na kojima se izlažu teme od interesa za stručnjake ali i za širu javnost, u četvrtak, 29. oktobra 2009. godine, u 18 sati, održan je prvi stručni skup iz ovog ciklusa sa temom:

SISTEMI DALJINSKOG NADZORA I UPRAVLJANJA, SA PRIKAZOM ZA JEDNO GREJNO PODRUČJE U BEOGRADU.

Moderatori su bili Slavoljub Bulut i Petar Jovanović, specijalisti Informatike.

Četvrtkom u Savezu energetičara Srbije,

Tema je izazavala veliki interes prisutnih stručnjaka, kao i veoma interesantnu diskusiju. Prezentacija naših specijalista je pokazala da tehnička rešenja Informatike u ovoj oblasti ni u čemu ne zaostaju za rešenjima koja su trenutno aktuelna u svetu.


 


 


Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!