Informatika a.d. u programu “Digitalna škola”


Svečano predstavljanje poduhavata Digitalna škola u Vladi Srbije
Svečano predstavljanje poduhavata Digitalna škola u Vladi Srbije
(predstavnik Informatike ad, prvi s leva)

U pres sali Vlade Republike Srbije, 23. novembra potpisani su ugovori u ukupnoj vrednosti od 1.207.734.863,58 dinara, sa kompanijama koje će obezbediti računarsku opremu i softver za sprovođenje programa Digitalna škola. Ovaj projekat ima za cilj da svaka škola u Srbiji dobije moderno opremljen računarski kabinet koji će svim đacima omogućiti pristup računarima i internetu, u okviru nastavnih i vannastavnih aktivnosti. U realizaciji projekta Digitalna škola učestvuju kompanije "KomTrejd", "Pakom", "Informatika", "Saga" i "Majkrosoft".

Predstavnici Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo i RATEL-a
Predstavnici Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo i RATEL-a
na potpisivanju ugovora sa izvođačima projekta Digitalna škola
(predstavnik Informatike ad, pretposlednji s leva)

Digitalni kabinet uključuje do 30 mesta za rad učenika na savremenim personalnim računarima, prateću opremu potrebnu nastavniku, odgovarajući softver i povezanost računara u kabinetu, navedeno je saopštenju Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo.
Sve škole će biti povezane na Internet, kao deo jedinstvene obrazovne mreže koja će funkcionisati u okviru nacionalne Akademske, istraživačke i obrazovne mreže Srbije (AMRES). Kapaciteti AMRES, nedavno su dodatno ojačani i obezbeđeni kroz potpisivanje ugovora o zakupu optičke infrastrukture za Internet velikog propusnog opsega, na narednih 15 godina, za potrebe domaće akademske zajednice i obrazovnog sistema u celini.

Poster za akciju Digitalna škola
Poster za akciju Digitalna škola

Program „Digitalna škola" obuhvata opremanje računarima 2910 školskih objekata, što čini preko 95% od ukupnog broja osnovnih škola na teritoriji Republike Srbije, od čega će 1.589 školskih objekata biti opremljeno digitalnim kabinetima, a u 1.321 će biti isporučeni lap-top računari i projektori. U programu „Digitalna škola" učestvovale su osnovne škole čiji su osnivači Republika Srbija, Autonomna Pokrajina i jedinica lokalne samouprave.

Filip Srećković
Filip Srećković, predstavnik Informatike ad na svečanom potpisivanju ugovora u Vladi Srbije
za projekat Digitalna škola

Sredstva za nabavku računara, računarske opreme i softvera,u ukupnom iznosu od 1.207.734.863,58 dinara obezbeđena su iz sopstvenih sredstava Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo, dobijenih od godišnjih naknada za licence operatora i naknada za radijske i televizijske frekvencije koje prikuplja RATEL. Višak ovih sredstava koja RATEL ne utroši za svoj rad, zakonom su namenjena za razvoj telekomunikacija i informacionog društva, piše u saopštenju Ministarstva.

  


Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!