Software Assurance pogodnosti


Software Assurance pogodnosti

Na ovom mestu nalazi se kratak pregled informacija o tome kako da počnete da koristite Software Assurance pogodnosti, na koje imate pravo po osnovu ugovora o količinskom licenciranju Microsoft proizvoda (npr. Enterprise Agreement ili Enterprise Subscription Agreement ugovor).

Na koje pogodnosti imate pravo, možete proveriti na portalu Volume Licensing Service Centra (VLSC): https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter

Napomena: za korišćenje portala, potrebno je da se registrujete na način propisan od strane korporacije Microsoft.

Pregled Software Assurance pogodnosti:

Novi proizvodi i alatke za implementaciju (nove verzije proizvoda,  "Enterprise" verzije operativnog sistema Windows i drugo);

Resursi za implementaciju:

  • Usluge planiranja - analiza i planiranje implementacije za desktop računare i servere (Office, Windows, SharePoint, Exchange...);
  • TechNet pretplate - direktan kontakt putem email-a sa tehničkim licima korporacije Microsoft radi rešavanja nastalih problema;

Tehnička obuka za IT osoblje (vaučeri za obuku);

Non-stop podrška za razrešenje problema (24x7 Problem Resolutions Support);

Obuka za krajnje korisnike (E-learning kursevi)

Home Use Program (pravo zaposlenih u organizaciji da po povlašćenoj ceni koriste OfficePro Plus);

Office Multi Language Pack - jezički dodatak za aplikativni program Microsoft Office. Ovaj dodatak omogućava korišćenje Office paketa na različitim jezicima.

Windows Fundamentals for Legacy PCs - operativni sistem namenjen računarima starijeg datuma proizvodnje.

E-Learning - omogućen je stalni pristup resursima za obuku, po potrebi klijenata.

Training Vouchers - mogu se iskoristiti u školskim centrima sertifikovanih Microsoft partnera za edukaciju. Jedan trening vaučer podrazumeva jedan dan obuke za jednog čoveka. 

 


Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!