SharePoint Deployment Planning Service (SDPS)


SharePoint Deployment Planning Service (SDPS) je usluga planiranja implementacije nove verzije Microsoft SharePoint-a. Slično kao i kod DDPS usluge, za radionicu je na raspolaganju 1-15 dana za organizaciju i izvođenje. U okviru radionice pre svega se demonstriraju funkcionalnosti SharePoint-a.

 


Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!