Informatika pomaže u uvođenju novih Microsoft proizvoda


Informatika a.d. je formirala posebnu grupu za implementaciju novih Microsoft proizvoda i tehnologija. Razlog za formiranje ove grupe je potreba da se klijentima koji imaju velike količinske ugovore o licenciranju Microsoft proizvoda olakša korišćenje različitih pogodnosti.

Od skoro, Informatika a.d. je postala sertifikovanim Microsoft partner za edukaciju. Na taj način, klijenti mogu kod nas da realizuju svoje trening vaučere i da pohađaju Microsoft kurseve. Pored toga, Informatika a.d. ima iskustva u realizaciji usluge DDPS (Desktop Deployment Planning Services), odnosno radionice na kojoj se vrši demonstracija i obuka za efikasnu implementaciju novih verzija operativnog sistema Windows i Office paketa. Ukoliko ste zainteresovani za uvođenje SharePoint-a u vaše preduzeće, moguće je organizovati odgovarajuću radionicu. U okviru nje detaljno se objašnjavaju funkcionalnosti SharePointa-a i vrši se priprema za efikasno uvođenje u poslovni sistem preduzeća.

Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi sa Microsoft-ovim uslugama planiranja, dodatne informacije možete dobiti na sledeći način:

Telefonom - pozivom na broj +381 11 3215 278

Elektronskom poštom - slanjem pitanja na adresu: msdeployment@informatika.com

 


Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!