Odluka o izmeni dnevnog reda 21. redovne skupštine akcionara


U rubrici Akcionarstvo objavljena je Odluka o izmeni dnevnog reda 21. redovne skupštine akcionara Informatike a. d. zakazane za 14. 06. 2013. godine


Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!