Softver za bolju otpremu derivata


Novi sistem je mnogo pouzdaniji od prethodnog, i nakon intenzivne obuke operatera i svih korisnika, stvaraju se svi uslovi za efikasniji rad prilikom otpreme derivata iz RNP-a

Detaljnije...


Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!