Plan održavanja obuka u Nastavnom centru Informatike a.d.


Upotreba društvenih mreža

Nastavni centar Informatike poziva vas da se priključite poludnevnoj obuci za upotrebu društvenih mreža u poslovne svrhe. Saznaćete kako da izgradite pozitivnu sliku o vašoj kompaniji na Twitter-u, Foursquare-u ili da koristite društvene mreže unutar vaše organizacije (Yammer), kako da privučete posetioce na vašu web lokaciju i kako i koji sadržaj da distribuirate.

Dinamika obuke:
оd 10:00 do 14:00 časova

Mesto:
Nastavni centar Informatike, Jevrejska 32, II sprat.

Predavač:
Vojislav Rodić

Agenda:

10,00 - 11,30 Uvod o tekućim trendovima i tri sfere web strategije
11,30 - 11,45
Kafe pauza
11,45 - 13,30
Pristup razvoju i eksploataciji web sajta, podrazumevajući da se danas web sajtovi rade u okruženju društvenih mreža
13,30 - 14,00 Upotreba Yammer-a u poslovne svrhe, geolokacijske mreže

Cena kursa: 5.000 dinara sa PDV-om

Za više polaznika iz iste firme odobravamo popuste.

Kontakt osoba:
Аna Marinković, +381 11 3215 222
ana.marinkovic@informatika.com

 

Nastavni Centar Informatika na četvorodevni kurs koji će vas naučiti osnovama metodologije upravljanja projektom (prema PMbok), ali i da naglasi relevantne faktore, alate i tehnike koje vode ka uspešnoj izvršenju projekta. Naučićete kako da isporučite obećano rešenje ka klijentu u skladu sa ugovorenim rokovima, kvalitetom, a u okviru planiranog budžeta uz minimalne rizike.
Mesto: Nastavni Centar Informatika, Jevrejska 32, II sprat.

Teme:

 • Zašto projekti uspevaju ili propadaju?
 • Osobine uspešnih Projektnih menadžera (liderstvo, komunikacija, pregovaranje, rešavanje konflikata)
 • Koji su najčešći izazovi I ograničenja na projektu?
 • Kako upravljati obimom posla na projektu?
 • Kako upravljati vremenom na projektu?
 • Kako upravljati troškovima?
 • Kako upravljati kvalitetom?
 • Kako upravljati projektnim timovima?
 • Kako organizovati efikasni I efektivnu komunikaciju na projektu?
 • Kako upravljati neizvesnostima na projektu I rizicima?
 • Kako organizovati nabavku?
 • Kako sve integrisati?
 • Kakav je tip Vaše organizacije? Kako izgleda projektno orjentisana organizacija?
 • Stateško planiranje i povezanost sa projektima u organizaciji
 • Koji su to ključni faktori uspešnog upravljanja projektima?


Cena kursa je 40.000,00 + pdv
Odobravamo popust za avansnu uplatu.


Kontakt osoba:
Milan Gligorijević, +381 11 3215 245
milan.gligorijevic@informatika.com

 

ISO-27001

Nastvni centar Informatika vas poziva na dvodnevni kurs koji će vam objasniti svrhu i poslovne koristi sistema za upravljanje bezbednošću informacija, istaći strukturu i sadržaj ISO/IEC 27001 i odnos sa ISO/IEC 27000 and ISO/IEC 27002; objasniti ulogu interne revizije u održavanju i unapređenju sistema menadžmenta, kao i svrhu i strukturu ISO/IEC 27001:2013.

Datumi obuke: 04.12.2014 - 05.12.2014
                          25.12.2014 - 26.12.2014

Dinamika obuke: оd 08:00 do 18:30 časova

Mesto: Nastavni Centar Informatika, Jevrejska 32, II sprat.

Prvi radni dan

08.45 Registracija
09.00 Upoznavanje sa kursom: Session 1: Introduction of Information Security Management Standards and the ISO/IEC 27000 series of Standards. History of ISO/IEC 27001; ISMS family of Standards; ISMS concepts; compatibility with other management system standards; the process approach; continual improvement based on the PDCA cycle; benefits of ISMS.

Workshop 1: Information security concepts

Session 2: ISO/IEC 27001:2013 - overview and clauses 4 to 7 The structure of ISO/IEC 27001; scope and application; ISO/IEC 27001 requirements; context of the organisation; leadership; planning resources.

Workshop 2: ISMS questionnaire

Session 3: ISO/IEC 27001:2013 clause 8 and risk assessment ISO/IEC 27001 requirements; operation; approaches to risk assessment; risk assessment techniques; risk control

13.00-14.00 Ručak
Session 4: ISO/IEC 27001:2013 clauses 9 and 10 and Annex A ISO/IEC 27001 requirements; performance evaluation; improvement; reference control objectives and controls.
Workshop 3: Risk Assessment Module: Information security legislation

16.50 Zaključak i pitanja
18.30 Kraj prvog radnog dana

Drugi radni dan

09.00 Obnavljanje i vežba Test
Session 5: Conducting the audit
Session 6: Audit report and follow-up
Workshop 4: Internal audit
Part 2: Conducting the audit (role play) Feedback and group discussion
Workshop 5: Case study; team preparation for formal presentations

14.00 Ručak

Workshop 6: Case-study presentations
Session 7: Auditor competence and certification

Zaključak kursa i pitanja

17.00 Kraj kursa

Cena kursa: 50.000,00 + PDV
Za više polaznika iz iste firme odobravamo popuste.

Kontakt osoba:
Аna Marinković, +381 11 3215 222
ana.marinkovic@informatika.com

 

fundamentals of project managament

 

Nastavni Centar Informatika vas poziva na jednodnevni seminar Osnove upravljanja projektima. Dizajniran je tako da vas nauči osnovnim metodologijama i pristupima za upravljanje projektima (PMbok). Učesnici ovog seminara imaće priliku da steknu osnovna znanja, metode i tehnike projektnog menadžmenta, kao i da upravljaju rokovima, budžetima i neizvesnim situacijama kako bi isporučili sigurna rešenja.
Cilj ovog kursa je takođe da se prezentuju najvažnije veštine i znanja koja su neophodna projektnom menadžeru da uspešno upravlja projektom zajedno sa projektnim timom.

Dinamika obuke: 
оd 09:00 do 17:00 časova

Mesto: 
Nastavni centar Informatike, Jevrejska 32, II sprat.

Predavač: Biljana Obradović - stručnjak sa preko 15 godina iskustva rada na IT projektima na rukovodećim i konsultantskim pozicijama u vođenju, razvoju i implementaciji informacionih sistema, kao i u sistemima interne kontrole i obezbeđenja kvaliteta projekta. Poseduje međunarodnu Cambridge diplomu za upravljanje projektima (IDPM). Radila je sa raznim metodologijama upravljanja projektima, kao što su PMC, PMBOK, Prince 2, Logical Framework, Agile, Scrum, RUP.

Agenda:

• Koje sve metodologije za upravljanje projektima postoje? Kako odabrati pravu za Vas?
• Projektni ciklus - definicija
• 5 PM procesa i 10 PM oblasti znanja, koje je neophodno pratiti tokom projektnog ciklusa
• Kako pratiti realizaciju projekta (WBS, monitoring, izveštavanje, komunikacijski plan)
• Koje su osobine i veštine uspešnih projektnih menadžera
• Projektna dokumentacija
• Softveri koji mogu olakšati praćenje projekta
• PMO (Project Management Office) I program menadžement

Cena kursa: 18.000,00 din + pdv
Popust za avansnu uplatu.

Odobravamo mogućnost plaćanja Microsoft trening vaučerima.

PRIJAVE U TOKU!

Kontakt osoba:
Аna Marinković, +381 11 3215 222
ana.marinkovic@informatika.com

 

MCSA

Nastavni Centar Informatika vas poziva, da iskoristite jedinstvenu priliku i priključite se jednoj od mnogih grupa  za pohađanje tri vezana kursa koji će vas dovesti do MCSA sertifikata (MCSA -  Microsoft Certified Solutions Associate on Windows Server 2012)

Kompletna obuka podrazumeva polaganje ispita u posebnim terminima u Prometric testnom centru za svaki od sledećih kurseva:

Course 20410D: Installing and Configuring Windows Server 2012
Course 20411D: Administering Windows Server 2012
Course 20412D: Configuring Advanced Windows Server 2012 Services

Datum kursa

Course 20410D: 16.03. - 25.03.2015.
Course 20411D: 23.03. - 01.04.2015.
Course 20412D: 06.04. - 15.04.2015.


Dinamika obukeprepodnevna smena od 8:00 do 14:00
popodnevna smena оd 15:00 do 21:00 časova

Dani obuke: ponedeljak, sreda, petak, ponedeljak, sreda, petak
Mesto: Nastavni Centar Informatika, Jevrejska 32, II sprat.

Odobravamo mogućnost plaćanja Microsoft trening vaučerima (Software Assurance training vouchers), i to u iznosu od 15 MOC (Microsoft Official Courseware ) dana.
Cena za komplet MCSA sa po jednim izlaskom na svaki od tri ispita iznosi
120.000,00 din+ PDV

Odobravamo različite količinske popuste, kao i popust za avansnu uplatu.
Za avansnu uplatu - 20% popust
Za dva polaznika iz iste firme - 10 % popust
Za 3+ polaznika iz iste firme - 15% popust

POPUSTI SE SABIRAJU :) !

U okviru Nastavnog centra Informatika, nalazi se i Prometric testni centar, gde imate mogućnost sertifikacije za bilo koji odslušani kurs.

PRIJAVE U TOKU!

Kontakt osoba:
Аna Marinković, +381 11 3215 222
ana.marinkovic@informatika.com

 

Instaling Windows Server

KURS 20410D: Installing and Configuring Windows Server 2012

Nastavni Centar Informatika vas poziva da se priključite kursu koji je prvi u seriji od tri kursa koji vam pružaju veštine i znanja neophodna da se sprovede osnovna implementacija Windows Server 2012 infrastrukture u postojećem poslovnom okruženju. Fokusiran je na konfiguraciju osnovnih usluga Windows Server 2012 infrastrukture kao što su umrežavanje, skladištenje, administriranje aktivnog direktorijuma, implementacija DNS-sa, polise grupe, štampe kao i implementacija virtuelnog server, Hyper-V.

PROGRAM KURSA:
Module 1: Deploying and Managing Windows Server 2012
Module 2: Introduction to Active Directory Domain Services
Module 3: Managing Active Directory Domain Services Objects
Module 4: Automating Active Directory Domain Services Administration
Module 5: Implementing IPv4
Module 6: Implementing Dynamic Host Configuration Protocol
Module 7: Implementing DNS
Module 8: Implementing IPv6
Module 9: Implementing Local Storage
Module 10: Implementing File and Print Services
Module 11: Implementing Group Policy
Module 12: Securing Windows Servers Using Group Policy Objects
Module 13: Implementing Server Virtualization with Hyper-V

Datum kursa:
od 16.03. do 25.03.2015.

DINAMIKA OBUKE:
оd 14:00 do 20:00 časova

DANI OBUKE: 
ponedeljak, sreda, petak, ponedeljak, sreda

PREDAVAČ:
Olivera Todorović

CENA KURSA:
40.000,00 + PDV; POPUST ZA VIŠE POLAZNIKA IZ ISTE ORGANIZACIJE.

Detaljnije informacije o kursu možete videti OVDE

MESTO ODRŽAVANJA OBUKE:
Jevrejska 32, Beograd,
Nastavni centar Informatika.

U okviru Nastavnog centra Informatika, nalazi se i Prometric testni centar, gde imate mogućnost sertifikacije za bilo koji odslušani kurs.

PRIJAVE SU U TOKU!

KONTAKT OSOBA:
Аna Marinković, telefon: 011 3215 222;
e-mail: ana.marinkovic@informatika.com

 

Windows Server 2012

KURS 20411D: ADMINISTRIRANJE WINDOWS SERVERA 2012 (uključujući i Windows Server 2012 R2)

Nastavni Centar Informatika vas poziva, da se priključite petodnevnoj obuci za administriranje Windows Servera 2012, uključujući i Windows Servera 2012 R2. Ovaj kurs je drugi deo u seriji od tri kursa koji vam pruža znanja i veštine neopšhodne za impelmentaciju Infrastrukture Windows Servera 2012 u postojećem poslovnom okruženju.

PROGRAM KURSA

1. Module 1: Configuring and Troubleshooting Domain Name System
2. Module 2: Maintaining Active Directory Domain Services
3. Module 3: Managing User and Service Accounts
4. Module 4: Implementing a Group Policy Infrastructure
5. Module 5: Managing User Desktops with Group Policy
6. Module 6: Installing, Configuring and Troubleshooting Network Policy Server Role
7 Module 7: Implementing Network Access Protection
8. Module 8: Implementing Remote Access
9. Module 9: Optimizing File Services
10. Module 10: Configuring Encryption and Advanced Auditing
11. Module 11: Deploying and Maintaining Server Images
12. Module 12: Implementing Update Management
13. Module 13: Monitoring Windows Server 2012

Datum kursa: 
od 23.03. do 01.04.2015.

DINAMIKA OBUKE:
оd 14:00 do 20:00 časova

DANI OBUKE: 
ponedeljak, sreda, petak, ponedeljak, sreda

CENA KURSA:
 40.000,00PDV; POPUST ZA VIŠE POLAZNIKA IZ ISTE FIRME.

Detaljnije informacije o kursu možete videti OVDE

MESTO ODRŽAVANJA OBUKE:
Jevrejska 32, Beograd,
Nastavni centar Informatika.

U okviru Nastavnog centra Informatika, nalazi se i Prometric testni centar, gde imate mogućnost sertifikacije za bilo koji odslušani kurs.

PRIJAVE SU U TOKU!

KONTAKT OSOBA:
Аna Marinković, telefon: 011 3215 222;
e-mail: ana.marinkovic@informatika.com

 

Configuring Advanced Windows server

KURS 20412D: Configuring Advanced Windows Server 2012 Services

Nastavni Centar Informatika vas poziva na treći u seriji od tri kursa koji će vam pružiti neophodne veštine i znanja neophodna da se sprovede osnovna implementacija Windows Server 2012 infrastrukture u postojećem poslovnom okruženju. Ovaj kurs se fokusira na napredne konfiguracije usluga neophodnih za primenu, upravljanje i održavanje Windows Server 2012 infrastrukture, kao što su napredne mreže, administriranje aktivnog direktorijuma, obezbeđivanje kontinuiteta u poslovanju, usluge oporavka od katastrofa i mnoge druge.

PROGRAM KURSA:
Module 1: Implementing Advanced Network Services
Module 2: Implementing Advanced File Services
Module 3: Implementing Dynamic Access Control
Module 4: Implementing Distributed Active Directory Domain Services Deployments
Module 5: Implementing Active Directory Domain Services Sites and Replication
Module 6: Implementing AD CS
Module 7: Implementing Active Directory Rights Management Services
Module 8: Implementing and Administering AD FS
Module 9: Implementing Network Load Balancing
Module 10: Implementing Failover Clustering
Module 11: Implementing Failover Clustering with Hyper-V
Module 12: Implementing Business Continuity and Disaster Recovery

Datum kursa: 
od 06.04. do 15.04.2015.

DINAMIKA OBUKE:
оd 14:00 do 20:00 časova

DANI OBUKE: 
ponedeljak, sreda, petak, ponedeljak, sreda

PREDAVAČ:
Olivera Todorović

CENA KURSA:
40.000,00 + PDV; POPUST ZA VIŠE POLAZNIKA IZ ISTE ORGANIZACIJE.

Detaljnije informacije o kursu možete videti OVDE

MESTO ODRŽAVANJA OBUKE:
Jevrejska 32, Beograd,
Nastavni centar Informatika.

U okviru Nastavnog centra Informatika, nalazi se i Prometric testni centar, gde imate mogućnost sertifikacije za bilo koji odslušani kurs.

PRIJAVE SU U TOKU!

KONTAKT OSOBA:
Аna Marinković, telefon: 011 3215 222;
e-mail: ana.marinkovic@informatika.com

 

RISK

Nastavni Centar Informatika vas poziva da se priključite jednodnevnom kursu o informacionoj bezbednosti na kome ćete saznati sa kojim rizicima se susrećete u svakodnevnom radu kao i koje korake bi trebalo da preduzmete kako biste zaštitili sebe i svoju kompaniju od gubitka podataka i zloupotrebe vaše privatnosti i vašeg informacionog sistema.

Agenda:
1. Šta je informaciona bezbednost ?
(Vlasništvo podataka, vrste rizika, klasifikacija podataka, upravljanje rizicima)
2. Čuvanje podataka
(Saznajte kako se podaci skladište, čuvaju i vraćaju izgubljenih podataka)
3. Korisnici, internet, mreže ili pitanje „Ko pere iznajmljeni auto ?"
(Korišćenje interneta, kako se štiti na kućnoj, korporativnoj ili javnoj mreži, izazovi i zamke, namere)
4. Pristup i razmena podataka
(Kome dozvoliti i kako odrediti ko može videti vaše podatke, šta je internet bonton, kako na siguran način razmenjivati podatke)
5. Da li ste sigurni ?
(Šta digitalno doba nosi sa sobom, Internet, socijalne mreže)
6. Total security management
(kako se zaštiti, šta uraditi)

Dinamika obuke:
Dvočas, 15 min. pauze, dvočas, 30 min. pauze, dvočas.

Predavač: 
Saša M. Milašinović

Cena kursa:
3.500,00 + pdv
Odobravamo popust za avansnu uplatu.

MESTO ODRŽAVANJA OBUKE:
Jevrejska 32, Beograd,
Nastavni centar Informatika.

U okviru Nastavnog centra Informatika, nalazi se i Prometric testni centar, gde imate mogućnost sertifikacije za bilo koji odslušani kurs.

PRIJAVE SU U TOKU!

KONTAKT OSOBA:
Аna Marinković, telefon: 011 3215 222;
e-mail: ana.marinkovic@informatika.com

 

Sharepoint

Nastavni Centar Informatika vas poziva, da se priključite dvodnevnom seminaru SHAREPOINT - ENTERPRISE CMS. Naučite da koristite SharePoint kao bezbedno mesto za skladištenje, organizovanje, deljenje i pristupanje informacijama sa gotovo svakog uređaja.

PROGRAM KURSA: I dan (5 časova)

Uvodni deo
• Opis sadržaja kursa; 
• Osnovni pojmovi: sajt i kreiranje novog sajta, sajt-templejti; 
• Fizička i logička arhitektura SharePoint-a, Central Administration, Windows servisi, Web servisi, SQL DBS.

Dodavanje i uklanjanje sadržaja u SharePoint-u 
• Web parts
• Content types
• Fields
• Šta su apps (liste i biblioteke) - Dodavanje nove liste, nove stavke, struktura liste
• Wiki page
• Publishing page

Dizajn u SharePoint-u: Branding
• Live Video Stream Web Part; 
• Promene tema; 
• Promena Master strane i promena Page Layout-a, promena Stilova 
• Promena Search i Results strana 
• Promena elemenata 
• Promena širine strane i Scroll Bar-a 
• Promena navigacije SharePoint Designer osnove: Content Query Web Part
U okviru ove teme obradjuju se Site Collection Administration i Site Administration parametri vezani za principe administracije SharePoint elemenata web dizajna

PROGRAM KURSA: II dan (5 časova)

Social Networking, Social Content i Social Feedback) u SharePoint
• Diskusione grupe, forumi, blogovi (Social Networking) u SharePoint-u; 
• "Mysites" i "My Profil"e u okviru Mysite polja; 
• Članstvo u Mysite Team Site Template Social Content; 
• Wiki Page Template 
• Discussion board & Community template
• Veza Discusion Board i Outlook 
• Obaveštenja o promenama na diskusiji (Rss Feed, Alerts) 
• Blog template, Announcement template, Survey Template, Meetingplace Template Comments, Ratings, Links Social Feedback 
• Tags (pojmovi), Bookmarks, eksterni URL 
• Tag Profile Page 
• "Skills Search" kao deo "People Search-a" 
• SharePoint workspace - besplatan offline i online rad sa SharePointom 
• RSS feed Twitter vezan za Djokovića 
• RSS feed za neki news site
U okviru ove teme obrađuju se Central administration - User Profiles servis.

Integracija sa Office alatima u SharePoint-u -DMS
• Word
• Excel 
• Outlook 
• Kalendar 
• Kontakti 
• Access 
• Power point 
• OneNote 
• Visio 
• Office 365

U okviru ove teme pokazuje se veza OFFICE desktop aplikacija sa SHAREPOINTom kao i Central administration servisi vezani za OFFICE alate i parametri u Site Collection administration i Site administration vezani za rad sa OFFICE alatima u Sharepointu

DINAMIKA OBUKE:
оd 13:00 do 17:00 časova

FOND ČASOVA: 
2 dana х 5 školskih časova

CENA KURSA:
2500,00 + PDV; POPUST ZA VIŠE POLAZNIKA IZ ISTE FIRME.

MESTO ODRŽAVANJA OBUKE:
Jevrejska 32, Beograd,
Nastavni centar Informatika.

U okviru Nastavnog centra Informatika, nalazi se i Prometric testni centar, gde imate mogućnost sertifikacije za bilo koji odslušani kurs.

PRIJAVE SU U TOKU!

KONTAKT OSOBA:
Аna Marinković, telefon: 011 3215 222;
e-mail: ana.marinkovic@informatika.com

 

Core Solutions

Nastavni Centar Informatika vas poziva na prvi od dva kursa koji će vam pružiti znanja i veštine za konfigurisanje i upravljanje Microsoft SharePoint Server 2013 okruženjem, ali i smernice, praksu i razmatranja koja će vam pomoći u razvoju i optimizaciji servera. Fokus kursa je na kreiranju web aplikacija i sajtova, servisnih aplikacija, konfigurisanju profila korisnika, kao i upravljanju korisnicima i njihovim dozvolama.

Dinamika obuke:
оd 14:00 do 20:00 časova

Dani obuke:
ponedeljak, sreda, petak, ponedeljak, sreda

Agenda:
Module 1: Introducing SharePoint Server 2013
Module 2: Designing an Information Architecture
Module 3: Designing a Logical Architecture
Module 4: Designing a Physical Architecture
Module 5: Installing and Configuring SharePoint Server 2013
Module 6: Creating Web Applications and Site Collections
Module 7: Planning and Configuring Service Applications
Module 8: Managing Users and Permissions
Module 9: Configuring Authentication for SharePoint 2013
Module 10: Securing a SharePoint 2013 Deployment
Module 11: Managing Taxonomy
Module 12: Configuring User Profiles
Module 13: Configuring Enterprise Search
Module 14: Monitoring and Maintaining a SharePoint 2013 Environment

Cena kursa je 40.000,00 + pdv
Odobravamo popust za avansnu uplatu.

MESTO ODRŽAVANJA OBUKE:
Jevrejska 32, Beograd,
Nastavni centar Informatika.

U okviru Nastavnog centra Informatika, nalazi se i Prometric testni centar, gde imate mogućnost sertifikacije za bilo koji odslušani kurs.

PRIJAVE SU U TOKU!

KONTAKT OSOBA:
Аna Marinković, telefon: 011 3215 222;
e-mail: ana.marinkovic@informatika.com

 

Programming in HTML5

Nastavni centar Informatika vas poziva da se pridružite petodnevnom kursu koji će vam pomoći da steknete osnovne veštine programiranja u HTML5, CSS3 i JavaScript-u i predstavlja polaznu tačku obuke za Web aplikacije i Windows Store aplikacije. Fokusiran je na upotrebu HTML5/CSS3/JavaScript-a pri sprovođenju programske logike, definisanje i upotreba različitih promenljivih, razvoj korisničkih profila, hvatanje i kontrolu korisničkih unosa, skladištenje podataka i na kraju stvaranje jake i dobro struktuirane aplikacije. Na kursu se koristi Visual Studio 2012, radi na Windows 8.

Dinamika obuke:
оd 14:00 do 20:00 časova

Dani obuke:
ponedeljak, sreda, petak, ponedeljak, sreda

Agenda:
Module 1: Overview of HTML and CSS
Module 2: Creating and Styling HTML5 Pages
Module 3: Introduction to JavaScript
Module 4: Creating Forms to Collect Data and Validate User Input
Module 5: Communicating with a Remote Data Source
Module 6: Styling HTML5 by Using CSS3
Module 7: Creating Objects and Methods by Using JavaScript
Module 8: Creating Interactive Pages using HTML5 APIs
Module 9: Adding Offline Support to Web Applications
Module 10: Implementing an Adaptive User Interface
Module 11: Creating Advanced Graphics .
Module 12: Animating the User Interface
Module 13: Implementing Real-Time Communications by Using Web Sockets
Module 14: Creating a Web Worker Process

Cena kursa je 50.000,00 + pdv
Odobravamo popust za avansnu uplatu.

MESTO ODRŽAVANJA OBUKE:
Jevrejska 32, Beograd,
Nastavni centar Informatika.

U okviru Nastavnog centra Informatika, nalazi se i Prometric testni centar, gde imate mogućnost sertifikacije za bilo koji odslušani kurs.

PRIJAVE SU U TOKU!

KONTAKT OSOBA:
Аna Marinković, telefon: 011 3215 222;
e-mail: ana.marinkovic@informatika.com

 

Developing in ASP.NET

Nastavni centar Informatika vas poziva na petodnevni kurs razvoja napredne ASP.NET MVC aplikacije, koristeći .NET Framework 4.5 alat i tehnologije. Fokus kursa će biti na kodiranju aktivnosti koje poboljšavaju performance i skalabilnost aplikacija za izradu Web sajta i namenjen je web dizajnerima koji individualno ili timski koriste Microsoft Visual Studio u manjim ali i velikim poslovnim okruženjima. Naučićete da razvijate napredne web aplikacije i kako da sveobuhvatno da upravljate HTML-om, tj da napravite web sajt sa razdvojenim interfejsom za korisnike od pristupa podacima.

Dinamika obuke:
оd 14:00 do 20:00 časova

Dani obuke:
ponedeljak, sreda, petak, ponedeljak, sreda

Agenda:
Module 1: Exploring ASP.NET MVC4
Module 2: Designing ASP.NET MVC 4 Web Applications
Module 3: Developing ASP.NET MVC 4 Models
Module 4: Developing ASP.NET MVC 4 Controllers
Module 5: Developing ASP.NET MVC 4 Views
Module 6: Testing and Debugging ASP.NET MVC 4 Web Applications
Module 7: Structuring ASP.NET MVC 4 Web Applications
Module 8: Applying Styles to ASP.NET MVC 4 Web Applications.
Module 9: Building Responsive Pages in ASP.NET MVC 4 Web Applications
Module 10: Using JavaScript and jQuery for Responsive MVC 4 Web Applications
Module 11: Controlling Access to ASP.NET MVC 4 Web Applications
Module 12: Building a Resilient ASP.NET MVC 4 Web Application
Module 13: Using Windows Azure Web Services in ASP.NET MVC 4 Web
Applications
Module 14: Implementing Web APIs in ASP.NET MVC 4 Web Applications
Module 15: Handling Requests in ASP.NET MVC 4 Web Applications
Module 16: Deploying ASP.NET MVC 4 Web Applications

Cena kursa je 50.000,00 + pdv
Odobravamo popust za avansnu uplatu.

MESTO ODRŽAVANJA OBUKE:
Jevrejska 32, Beograd,
Nastavni centar Informatika.

U okviru Nastavnog centra Informatika, nalazi se i Prometric testni centar, gde imate mogućnost sertifikacije za bilo koji odslušani kurs.

PRIJAVE SU U TOKU!

KONTAKT OSOBA:
Аna Marinković, telefon: 011 3215 222;
e-mail: ana.marinkovic@informatika.com

 

Advanced Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013

 

Nastavni Centar Informatika vas poziva na petodnevni kurs koji će vas obučiti kako da planirate, konfigurišete i upravljate Microsoft SharePoint Server 2013 okruženjem. Posebne oblasti fokusa uključuju primenu visoke dostupnosti sistema, oporavak u slučaju katastrofa, usluge aplikacione arhitekture, poslovna povezanost svih usluga, funkcije društvenih mreža, produktivnost i saradnja same platforme i njenih funkcija, Business Intelligence rešenja, upravljanje dokumentima preduzeća kao i upravljanje Veb sadržajem. Naučićete kako da optimizujete iskustvo pretrage, kako da razvijete i implementirate plan upravljanja ali i kako da izvršite nadogradnju ili migraciju na SharePoint Server 2013. Kurs je namenjen iskusnim IT profesionalcima zainteresovanim da nauče instaliranje, konfigurisanje, razvoj i upravljanje SharePoint Server 2013 u data centrima ili u klaudu.

Dinamika obuke:
od 14:00 do 20:00 časova

Dani obuke:
ponedeljak, sreda, petak, ponedeljak, sreda

Agenda:

Module 1: Understanding the SharePoint Server 2013 Architecture
Module 2: Designing Business Continuity Management Strategies
Module 3: Planning and Implementing a Service Application Architecture
Module 4: Configuring and Managing Business Connectivity Services
Module 5: Connecting People
Module 6: Enabling Productivity and Collaboration
Module 7: Planning and Configuring Business intelligence
Module 8: Planning and Configuring Enterprise Search
Module 9: Planning and Configuring Enterprise Content Management
Module 10: Planning and Configuring Web Content Management
Module 11: Managing Solutions in SharePoint Server 2013
Module 12: Managing Apps for SharePoint Server 2013
Module 13: Developing a Governance Plan
Module 14: Upgrading and Migrating to SharePoint Server 2013

Cena kursa je 40.000,00 + pdv
Odobravamo popust za avansnu uplatu.

MESTO ODRŽAVANJA OBUKE:
Jevrejska 32, Beograd,
Nastavni centar Informatika.

U okviru Nastavnog centra Informatika, nalazi se i Prometric testni centar, gde imate mogućnost sertifikacije za bilo koji odslušani kurs.

PRIJAVE SU U TOKU!

KONTAKT OSOBA:
Аna Marinković, telefon: 011 3215 222;
e-mail: ana.marinkovic@informatika.com

 

Programming in C#

Nastavni centar Informatika vas poziva na kurs koji će vas naučiti programskim veštinama potrebnim da bi programirali Windows aplikacije koristeći programski jezik C#. Tokom ovog petodnevnog kursa upoznaćete se sa osnovama C# programske structure, jezičkim sintaksama i implementacijom detalja, a zatim ćete imati mogućnost i da naprave aplikaciju koja uključuje neke karakteristike .NET Framework 4.5 Kurs uvodi mnoge tehnike i tehnologije za moderne tehnologije i poslovne aplikacije, uključujući: izgradnju novih tipova dokumenta, organizacija događaja, programiranje korisničkih profila, pristup bazi podataka, pristup udaljenim podacima, izvođenje operacija asinhrono, šifrovanje i dešifrovanje podataka.

Dinamika obuke:
оd 14:00 do 20:00 časova

Dani obuke: ponedeljak, sreda, petak, ponedeljak, sreda

Agenda:
Module 1: Review of C# Syntax
Module 2: Creating Methods, Handling Exceptions, and Monitoring
Module 3: Developing the Code for a Graphical Application
Module 4: Creating Classes and Implementing Type-safe Collections
Module 5: Creating a Class Hierarchy by Using Inheritance
Module 6: Reading and Writing Local
Module 7: Accessing a Database
Module 8: Accessing Remote Data
Module 9: Designing the User Interface for a Graphical Application
Module 10: Improving Application Performance and Responsiveness
Module 11: Integrating with Unmanaged Code
Module 12: Creating Reusable Types and Assemblies
Module 13: Encrypting and Decrypting Data

Cena kursa je 50.000,00 + pdv
Odobravamo popust za avansnu uplatu.

MESTO ODRŽAVANJA OBUKE:
Jevrejska 32, Beograd,
Nastavni centar Informatika.

U okviru Nastavnog centra Informatika, nalazi se i Prometric testni centar, gde imate mogućnost sertifikacije za bilo koji odslušani kurs.

PRIJAVE SU U TOKU!

KONTAKT OSOBA:
Аna Marinković, telefon: 011 3215 222;
e-mail: ana.marinkovic@informatika.com

 

 

  

Komentari

 
MAR
27
04:31

У Prometric центру могу се полагати испити, између осталог, за сертификате следећих компанија: Microsoft, ACI, BlackBerry, Exin (ITIL), McAfee, Motorola, итд.
Комплетна листа сертификационих испита наведена је на адреси: http://www.register.prometric.com/Index.asp
Додатне информације можете добити путем телефона, 011 3215 292, или електронске поште.
Адреса за слање питања и пријава за полагање испита је school@informatika.com

 


 
MAR
20
12:18

Da li se kod vas mogu polagati Microsoft ispiti?

 


 
JAN
13
09:11

У Школском центру Информатике а.д. можете се пријавити за следеће обуке:
1. у трајању од три дана:
40365A: Windows Server Administration Fundamentals
40366A: Networking Fundamentals
40367A: Security Fundamentals
2. у трајању од 5 дана:
20410C: Installing and Configuring Windows Server 2012
20411C: Administering Windows Server 2012
Обука се изводи када се пријави потребан број полазника.
Пријављивање се врши на исти начин као за обуке из области програмирања.

 


 
JAN
08
10:13

Да ли планирате одржавање обука из области Microsoft Windows Server 2012?

 


 
NOV
19
11:54

Поштовани господине Бранковићу,
Захваљујемо се на указаној грешци. Сајт ће бити ускоро ажуриран.Детаљнији приказ обука дат је на сајту наше ћерке-фирме Direct Link: http://www.dl.rs/sr/products/details/4917/Microsoft+obuke Уколико сте заинтересовани за неку посебну обуку, радо ћемо Вам доставити информацију.С поштовањем,
Информатика а.д. Школски центар

 


 
OKT
30
09:37

Plan održavanja obuka u Školskom centru Informatike a.d. nije ažuran i stoji "obaveštenje o početku i trajanju obuka biće objavljeno u prvoj sedmici septembra 2013. godine". Danas je 30. oktobar 2013.Pozdrav,
Marko Branković
Beograd 30.10.2013

 
 

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!