Lenovo partner Informatike ad


Informatika ad sklopila je ugovor o partnerstvu sa firmom Lenovo. Reč je o partnerstvu T 1, što predstavlja najviši oblik saradnje sa ovom vodećom firmom u svetu u proizvodnji laptop i desktop računara.

Lenovo

Lenovo i Informatika ad ponudiće najpovoljnije uslove za nabavku računara velikim privatnim i državnim firmama.

Kineska firma Lenovo je najveći proizvođač i prodavac personalnih računara na svetskom tržištu, prema podacima vodećih konsalting firmi. Udeo Lenova na svetskom tržištu u trećem kvartalu ove godine (juli, avgust i septembar) iznosi 17,6 posto (prema Gartneru) odnosno 17,1 (prema IDC).

  


Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!