Prestanak podrške za Windows XP


Podrška za Windows XP prestaje 8. aprila 2014. godine. Da bi organizacije lakše izvršile svoj prelazak sa Windows-a XP, na blogu Microsoft Malware Protection Center (MMPC) objavljeno je da će do 14. jula 2015. godine nastaviti da obezbeđuju ažurirane verzije naših potpisa i programa za zaštitu od malvera za korisnike Windows-a XP. To ne utiče na datum prestanka podrške za Windows XP, niti na mogućnost podrške za Windows XP za druge Microsoft proizvode koji dostavljaju i primenjuju te potpise.

XP

Za klijente preduzeća, to se odnosi na System Center Endpoint Protection, Forefront Client Security, Forefront Endpoint Protection i Windows Intune running on Windows XP.

Za lične PC računare, to se odnosi na Microsoft Security Essentials.

Računare koji koriste Windows XP ne bi trebalo smatrati potpuno zaštićenim, čak ni sa potpisom za zaštitu od malvera i ažuriranim verzijama antimalver programa. Zato je važno preći na operativni sistem za koji postoji podrška da biste primali redovne ažurirane verzije zaštite od zlonamernih napada na vaš računar. Proizvodi za zaštitu od malvera imaju ograničenu efikasnost na PC računaru koji nije ažuran u pogledu ažuriranih verzija zaštite.

XP bliss

Počevši od 8. marta 2014., korisnici koji i dalje koriste Windows XP primaće pop-up poruku na ekranima svojih računara koja je, zapravo, podsetnik na prestanak podrške. Poruka koju će ti korisnici primati kroz "Windows Update" podsećaće da je 8. aprila 2014. kraj podrške za Windows XP i davati korisnicima link na kojem mogu saznati više o tome. Poruka je podešena da se ponavlja na mesečnom nivou, uz otvorenu mogućnost da takvo ponavljanje korisnik isključi. Korisnici koji koriste WSUS neće primati pop-up poruku.

Ako imate dodatnih pitanja u vezi sa prestankom podrške za XP, posetite stranicu o prestanku podrške za Windows XP.

  


Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!