Private Cloud, Management and Virtualization Deployment Planning Services...


Private Cloud, Management and Virtualization Deployment Planning Services (PVDPS) je namenjen firmama za efikasnu upotrebu alata System Center, Windows Server i Hyper-V solutions. Time se stiču uslovi za za nove poslovne pogodnosti, kao što su povećanje broja klijenata koji će, zahvaljujući Microsoftovoj podršci, dobijati sigurna rešenja za planiranje poslovanja i niže troškove.


Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!