ITIL 2011


ITIL

Osnove upravljanja IT uslugama na osnovu ITIL®2011

IT Infrastructure Library (ITIL) predstavlja skup najbolje prakse iz koje je nastala cela metodologija rešavanja problema u IT-u. Sistem je prilagodljiv svim okruženjima (malim, srednjim ili velikim organizacijama) i donosi benefite firmama nezavisno od toga koju tehnologiju koriste. Od kad je nastao ITIL postaje najprihvaćeniji pristup u IT Service Managementu. ITIL opisuje procedure, zadatke, check liste kroz ceo proces pružanja podrške i povezuje sve procese u ITIL šemi.

Zašto koristiti ITIL framework?
ITIL nudi praktičan, dobro osmišljem radni okvir za identifikovanje, planiranje, isporuku i podršku IT usluga u poslovanju, koji omogućava da se efektivno i profesionalno upravlja ljudima, procesima i tehnologijama unutar poslovnog okruženja kompanije.
Primenom ITIL service management prakse mogu se smanjiti troškovi, poboljšati ROI (Return on Investment), povećati produktivnost, kao i postići kontinuirano poboljšanje servisa i usluga.
Primenom ITIL kao okvira, postiže se bolje upravljanje IT portfoliom usluga, incidentima, bezbednošću informacija, problemima, promenama, kapacitetima, kao i dobavljačima.

Ciljevi kursa:

 • Prezentovati kako se mogu razviti IT procese u skladu sa ITIL standardom unutar Vaše organizacije

 • Objasniti kako se može komunicirati unutar IT tima koristeći ITIL terminologiju I koncepte

 • Prezentovati kako se može uspešno planirati, implementirati, upravljati i rešavati potencijalne problemi
  u IT podršci

 • Prezentovati kako mogu da izgledaju IT service management procesi u Vašem okruženju

Teme kursa:

 • Service Management u praksi

  • Koncepti IT service management-a

 • ITIL Service Lifecycle

 • ITIL Core Concepts

 • ITIL Key Principles and Models

 • ITIL Processes

  • Service strategy

  • Service design

  • Service transition

  • Service operation

  • Continual service improvement

 • Service Management Functions and Roles

ITIL obuka sastoji se od predavanja i praktičnih vežbi u grupama. Pripremljena je na osnovu ITIL knjiga koje je izdao
TSO (The Stationary Office) i u skladu sa nastavnim planom agencije za sertifikate.

Kome je kurs namenjen:
ITIL obuka odgovara osobama koje žele da postanu ili već rade kao članovi timova u IT podršci ili kao menadžeri IT podrške.
Prolaskom kroz ovu vrstu obuke, kao i dobijanjem ITIL sertifikata, polaznik demonstrira posedovanje veština neophodnih za uspešno planiranje, implementaciju, upravljanje i rešavanje problema u IT podršci.
ITIL sertifikat namenjen je svima koji se bave IT uslugama i podrškom, a žele da dobiju i prošire postojeća znanja o IT Service Managementu.
Detaljnije informacije o kvalifikacijama, publikacijama, pripremama za ispit, možete videti na zvaničnom ITIL websajtu www.itil-officialsite.com

Datum kursa:
22.10.2014.

Trajanje i tempo kursa
Prvi i drugi dan trajanje kursa od 9:00 -17:00, uz dve pauze za kafu od 15 minuta i pauzu za ručak od 45 minuta.
Treći dan trajanje kursa od 9:00 – 15:45, uz dve pauze za kafu od 15 minuta i pauzu za ručak od 45 minuta.

Mesto održavanja

Nastavni  Centar Informatika, Jevrejska 32, II sprat

Potrebni preduslovi 

Kandidati za ITIL bi trebalo da imaju neposrednog iskustva u radu u IT sektoru.

Predavač

Biljana Obradović ima preko 15 godina iskustva rada na IT projektima na rukovodećim i konsultantskim pozicijama, kao i iskustvo u sistemima klijentske podrške i interne kontrole i obezbeđenja kvaliteta sistema.  
Poseduje međunarodnu Cambridge diplomu za upravljanje projektima (IDPM) i radila je do sad sa raznim metodologijama upravljanja projektima, kao sto su PMC, PMBOK, Prince 2, Logical Framework, Agile, Scrum, RUP.
Kao trener Biljana Obradović ima preko 50 uspešno realizovanih treninga u oblastima projektnog i programskog menadžmenta, prodaje, odnosa sa klijentima, rukovođenja, upravljanja promenama, upravljanja stresom, itd.
Klijenti Biljane Obradović kojima je do sad držala treninge su iz sledećih oblasti: finansija, ICT sektora, javnog sektora
i MSPP.

Cena i način plaćanja 

Cena kursa: 70.000,00 din

saznajte vise

tc

informatika


Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!