Poziv akcionarima


U rubrici Akcionarstvo objavljen je Poziv akcionarima za XXII redovnu sednicu Skupštine akcionara, koja će se održati 24. juna 2014. godine, sa početkom u 10,00 časova, u sedištu Društva u Beogradu, Jevrejska ul. br. 32


Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!