ISO 27001:2013 - Sistemi menadžmenta bezbednošću informacija


ISO 27001:2013

ISMS 2 ISO 27001:2013 - SISTEMI MENADŽMENTA BEZBEDNOŠĆU INFORMACIJA; IRCA No A17279
KURS ZA PROVERIVAČE / VODEĆE PROVERIVAČE

PROGRAM KURSA

1. Upoznavanje sa standardima serije ISO 27000 i materijalom
iz priručnika kursa za vodeće proverivače
2. Procesni pristup
3. ISO 19011:2011
4. Planiranja procesa provere sistema menadžmenta bezbednošću
informacija preko treće strane, utvrđivanje stanja dokumentacije
i primene sistema menadžmenta bezbednošću informacija
5. Primena različitih metoda i tehnika provere sistema
menadžmenta bezbednošću informacija
6. Efikasno komuniciranje tokom pripreme i realizacije eksterne
provere (preko treće strane) sistema menadžmenta bezbednošću
informacija
7. Prikazivanja utvrđenih rezultata eksterne provere sistema
menadžmenta bezbednošću informacija
8. Primeri iz prakse

KOME JE KURS NAMENJEN:
Kandidati treba da poseduju izvesno predznanje o standardu ISO 27001:2013. Kurs treba da pohađa svako ko ima ambicije da sprovodi provere preko prve, druge ili treće strane, rukovodioci sistema bezbednosti informacija u organizacijama, predstavnici rukovodstva za bezbednost informacija, revizori, interni revizori, konsultanti sistema menadžmenta bezbednosti informacija, najviši rukovodioci organizacija.

MATERIJAL ZA KURS:
Skripta, štampani materijal.

Datum kursa:
od 13 do 17. oktobra 2014.

DINAMIKA OBUKE:
оd 09:00 do 17:00 časova

FOND ČASOVA:
5 dana х 8 školskih časova

CENA KURSA:
50.000,00 + PDV; POPUST ZA VIŠE POLAZNIKA IZ ISTE ORGANIZACIJE.

PREDSTAVLJANJE KURSA:
ISO 27001:2013 - SISTEMI MENADŽMENTA BEZBEDNOŠĆU INFORMACIJA, kurs za proverivače/vodeće proverivače, je obuka koja se sprovodi po pravilima koja su međunarodno priznata. Da bi diploma LEAD AUDITOR bila validna potrebno je da obuka bude izvedena od strane kompetentnih lica, tutora, koji su odobreni od strane sertifikacionih tela za auditore menadžment sistema. Sigurno je kod nas i u svetu najpriznatije sertifikaciono telo za auditore menadžment sistema IRCA (International Register of Certificated Auditors - www.irca.org) koja vrši sertifikovanje auditora menadžment sistema i izdaje odobrenja (sertifikate) organizacijama, odnosno njihovim tutorima, koji se bave obukom ljudi sa stanovišta auditora menadžment sistema. Ovi kursevi su poznatiji pod nazivom Lead Auditor Trening Course, naravno za određene sisteme menadžmenta, i u svim priznatim sertifikacionim telima su osnova za zapošljavanje auditora. Kurs koji vam predstavljamo je pod IRCA akreditacijom, i pod znakom SGS-a je prisutan u celom svetu.

IZVOĐAČ OBUKE:
Izvođači obuke su odobreni IRCA predavači i Lead auditori po zahtevima standard ISO/IEC 27001:2013

CILJEVI KURSA:
Da se kroz brojne primere iz prakse, kroz definisana IRCA pravila, stekne znanje neophodno za samostalno vršenje provera sistema kvaliteta.

SERTIFIKAT / DIPLOMA:
Po uspešno položenom testu i programom definisanih zahteva, polaznik dobija IRCA sertifikat.

MESTO ODRŽAVANJA OBUKE:
Jevrejska 32, Beograd,
Nastavni centar Informatika.

PRIJAVE ZA KURS:
telefon: 011 3215 117;
e-mail: ana.marinkovic@informatika.com

 


Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!