Informatika a.d. dobila Sertifikat o bezbednosti i zaštiti informacija


Informatika a.d. je uspešno završila sertifikacionu proveru sistema menadžmenta prema standardu ISO 27001:2013, sprovedenu 10. septembra 2014. Predmet sertifikacije je: razvoj, projektovanje, instalacija, implementacija i trgovina IT opremom, razvoj softvera i edukacija, u saglasnosti sa Izjavom o primenjivosti od 01.avgusta 2014.

Međunarodni standard ISO/IEC 27001:2013 po kome je izvršena sertifikacija Informatike a.d. od strane kompanije SGS, potvrđuje da su ispunjeni zahtevi koji se postavljaju da bi organizacija uspešno funkcionisala sa stanovišta bezbednosti i zaštite informacija.

Dobijeni sertifikat znači da cenimo vrednost informacija i intelektualnih vrednosti koje nam klijenti i partneri poveravaju.

ISO 27001:2013

 


Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!