Skupovi „Digitalni vašar“ i „Iz Vršca stiže glas“


Skupovi „Digitalni vašar" i „Iz Vršca stiže glas" u organizaciji Informatike a.d.

 

Skup u Vrscu

U februaru i martu u organizaciji naše kompanije održana su dva partnerska skupa: u Šapcu 27. i 28. februara pod nazivom „Digitalni vašar" i u Vršcu 13. i 14. marta pod nazivom „Iz Vršca stiže glas". Tema ovih događaja bilo je predstavljanje aktuelnih softverskih rešenja Informatike a.d. i naših velikih partnera, korporacija Majkrosoft i Del, kao i novih kurseva u Nastavnom centru Informatike iz oblasti upravljanja poslovnim procesima, projektima i IKT uslugama.

Centralno mesto na oba skupa zauzele su prezentacije MES softvera „Plant Architect", specifičnog rešenja Informatike a.d. razvijenog za potrebe Rafinerije nafte Pančevo i Majkrosoftove vizije koncepta „Internet stvari" (Internet of Things) koja podrazumeva korišćenje Ažura u svrhu upravljanja velikim brojem uređaja, aparata i senzora, kao i predikciju potrebe za servisiranjem određenih komponenti upravljanih sistema pomoću „mašinskog učenja" (Machine Learning).

Učesnici su imali priliku da se podsete koje sve pogodnosti imaju u programima količinskog licenciranja Majkrosofotovih proizvoda, da čuju kako primena SAM (Software Asset Management) metodologije pomaže u smanjenju troškova nabavke i određivanju optimalnog broja softverskih licenci, kao i da saznaju da rešenja „u oblaku" povećavaju energetsku efikasnost.

Gosti Informatike mogli su da vide i monodramu „Mudri i junačni vojvoda Janko Katić", po tekstu Milovana Vitezovića, a u izvođenju poznatog srpskog glumca Aleksandra Dunića, člana Pozorišta na Terazijama. Monodrama predstavlja životopis jednog od najznačajnijih i najhrabrijih vojvoda Prvog srpskog ustanka. Veoma obrazovan za ono doba, Janko Katić je govorio turski i nemački jezik te je bio zvanični Karađorđev prevodilac na pregovorima u maju 1804. u Zemunu, i dalje, sve do pogibije neposredno pre bitke na Mišaru 1806.

 


Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!