Microsoft Dynamics CRM – modul Prodaja


Microsoft Dynamics CRM modul Prodaje omogućava centralizovanje i objedinjavanje podataka o kupcu, uz praćenje, optimizaciju i realizaciju prodajnog ciklusa Vaše organizacije.

Modul Prodaja omogućuje dostupnost:

  • Detaljnih informacija o klijentima, poput dosadašnje realizovane saradnje u vidu ponuda, porudžbina, ugovora, održanih sastanaka, potencijalnih novih postprodajnih mogućnosti, boniteta, itd.
  • Korišćenja alata za napredno pronalaženje potencijalnih klijenata na osnovu niza kriterijuma, tzv. filtera
  • Detalja o poslatim ponudama i porudžbinama po proizvodu/usluzi/klijentu filtriranih prema regionu, lokalnoj kancelariji, prodavcu, itd.
  • Praćenja celokupne dokumentacije vezane za prodajni ciklus uz formiranje, održavanje baze znanja prodajnih, ali i marketinških materijala sa opcijama naprednih pretraga
  • Praćenja podataka o konkurenciji i njihovih aktivnosti ka klijentu, prema proizvodu, regionu, itd.
  • Unosa Vašeg kataloga proizvoda uz definisanje cenovnih kategorija, jedinica mere, popusta i cena
  • Generisanja veoma složenih predefinisanih izveštaja, uz mogućnost kreiranja istih prema Vašim potrebama
  • Integracije sa Vašim računovodstvenim sistemom, čime je proces fakturisanja zaokružen
  • Integracije sa Microsoft Outlook-om čime se omogućava automatsko konvertovanje e-mail zahteva/odgovora klijenata u šanse ili prilike (eng. Leads/Opportunities).

Naš e-mail za kontakt je: crm@informatika.com

 


Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!