Microsoft Dynamics CRM – modul Marketing


Ovaj modul omogućava alate kojima se mogu segmentirati klijenti, proizvodi i drugi uneti podaci radi efikasnog sprovođenja marketinških aktivnosti, što uključuje i praćenje ključnih indikatora uspeha (tzv. KPI - Key Perfomance Indicators) marketinških kampanja. Tako je jedan od potencijalnih KPI praćenje brzine odgovora na klijentske zahteve.

Definisanje zadataka i aktivnosti marketinških kampanja je pojednostavljeno, kao i identifikacija potencijalnih kupaca naspram proizvoda ili usluga koje Vaša kompanija plasira putem raznih kanala, poput kontakt centra, e-mail-a, web strane, newsletter-a, društvenih mreža, itd.

Omogućeno je praćenje svih realizovanih marketinških aktivnosti za konkretnog klijenta, ili grupu klijenata, a proizvod se lako generiše u izveštaje, čime se može lako utvrditi odnos marketinške investicije i ostvarene dobiti (tzv. ROI - Return on Investment).

Sistem nudi i pregled raspoređenih i neraspoređenih marketinških sredstava, kao i proces odobrenja upotrebe istih ka konkretnom klijentu.

Dodatno, mogu se uraditi razne vrste automatizacija, poput kreiranja statičkih i dinamičkih lista kontakata ili kampanija za definisane marketinške kampanje, identifikovanje i brisanje dupliranih podataka, kao i prilagođavanje poslovnim procesima kompanijskog odeljenja za marketing.

Naš e-mail za kontakt je: crm@informatika.com

 


Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!