Microsoft Dynamics CRM – modul Podrška (eng. Service Management)


Modul Podrške Microsoft Dynamics CRM služi za evidenciju zahteva kupaca, identifikaciju eventualnih problema, kao i čuvanje istorije podatka o pruženim uslugama za konkretnog klijenta na centralizovanom mestu.

Modul Podrške u Microsoft Dynamics CRM-u uključuje:

  • Kreiranje i upravljanje zahtevima kupaca kroz višestruke kanale komunikacije, poput Call centra, e-mail-a, SMS-a, web-a, itd...
  • Upravljanje ciklusom pružanja podrške klijentu: od iniciranja zahteva do zatvaranja
  • Primena formiranja baze znanja za rešavanje učestalih problema
  • Reinženjering procesa Podrške uz merenje KPI Podrške
  • Objedinjeno upravljanje procesom fakturisanja 
  • Praćenje alokacije internih resursa Podrške
  • Generisanje standardnih ili prilagođenih izveštaja po klijentu, pruženoj usluzi, zaposlenom Podrške, itd.

Naš e-mail za kontakt je: crm@informatika.com


Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!