Microsoft Dynamics CRM – Upravljanje društvenim mrežama


Microsoft Dynamics CRM kroz ovaj modul obezbeđuje povezivanje sa klijentima putem društvenih mreža, poput Tvitera, Fejsbuka, LinkedIN-a, itd. čime zaposleni u prodaji i marketingu mogu svojim klijentima lako, brzo i efikasno da izađu u susret, koristeći alate ugrađene direktno u Microsoft Dynamics CRM.

Upravljanje društvenim mrežama kroz Microsoft Dynamics CRM daje:

  • Brzo i efikasno prilagođavanje Vaše CRM strategije
  • Bržu razmenu znanja i informacija između zaposlenih u Vašoj organizaciji
  • Brže transformisanje komunikacije u prodajne prilike
  • Građenje i praćenje reputacije Vaših proizvoda ili usluge
  • Personalizovanje Vaše interakcije sa klijentima 
  • Uvid u ponašanje, kao i navike Vaših klijenata
  • Brzo kreiranje statističkih izveštaja.

Naš e-mail za kontakt je: crm@informatika.com


Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!