Predstavljamo najnoviju
generaciju Dell
PowerEdge servera

Vaš motor za inovacije.

Inovirajte, prilagođavajte se i razvijajte se uz najnoviju generaciju servera.

Naš povezaniji svet vođen podacima stvorio je neistraženu digitalnu teritoriju. Jučerašnja infrastruktura ne može da drži korak sa današnjim zahtevima koji se brzo razvijaju, posebno kada se mogu promeniti preko noci. U ovom okruženju, digitalna transformacija je imperativ. Budućnost zahteva prilagodljivu, skalabilnu i sigurnu IT osnovu koja je spremna na sve.

Novi portfolio PowerEdge servera je napravljen da pokreće vaše inovacije, da odgovori na izazove digitalne transformacije zajedno sa bezbednom infrastrukturom koja podržava čitav niz savremenih radnih opterećenja i ciljeva. Upareni sa Dell OpenManage i rešenjima za upravljanje sistemima, PowerEdge serveri omogućavaju produktivnost i performanse koje su vam potrebne za pokretanje vaših inovacije.
Zajedno, oni izbegavaju zaustavljenje procesa, tako da vam ništa neće stajati na putu.

Novi portfolio se oslanja na tri stuba:

 • Prilagođavanje: Odgovorite na rastuće potrebe računara uz pomoć platforme koja je dizajnirana da optimizuje najnovija tehnološka dostignuća u predvidljive profitabilne rezultate, uz lako skaliranje kako bi ste adresirali vaše podatke na mesto koje je potrebno, od početka pa do hibridnog cloud-a.
 • Autonomna računarska infrastruktura: brzo odgovorite na poslovne prilike sa inteligentnim sistemima koji rade zajedno i nezavisno, omogućavajući brzu digitalnu transformaciju i produktivnost za postizanje rezultata usklađenih sa poslovnim prioritetima, oslobađajući IT obaveze upravljanja i da počne sa
  inovacijama. Ovi sistemi vam pomažu da se prilagodite promenljivom okruženju, omogućavaju brzu digitalnu transformaciju i pozicioniraju vas za rast, povećanje i razvoj.
 • Proaktivna otpornost: Stvorite poverenje u svoju digitalnu transformaciju, sa infrastrukturom i IT okruženjem dizajniranim za bezbedne interakcije i mogućnošću predviđanja potencijalnih pretnji. Ova sigurnost počinje pri projektovanju i nastavlja se kroz lanac snabdevanja i životni ciklus uređaja pa sve do stavljanja van pogona.
Management rešenja

Dell OpenManage Systems
Management rešenja

Složenost Tame IT-a sa intuitivnim alatima koji rade zajedno da bi obezbedili automatizovane, ponovljive procese zasnovane na Vašim jedinstvenim polisama.

 • IT management za bilo koje okruženje:
  Upravljate PowerEdge serverima u virtuelnom, fizičkom, lokalnom okruženju ili udaljenoj lokaciji
 • Postignite više uz inteligentnu automatizaciju: Integrisani
  alati za automatizaciju oslobađaju vaše vreme, tako da
  možete postici više.
 • Upravljajte sa jasnoćom: Moderan, intuitivni prikaz interfejsa informacije u realnom vremenu koje su vam potrebne za donošenje kritičnih odluka.
 • Podrška opsežnim potrebama upravljanja:
  OpenManage Enterprise jedan-prema-više konzola omogućava:
  • Integracija sa SupportAssist-om za automatizovano kreiranje ulaznica i brže rešavanje incidenata
  • Integracija sa alatima za skriptovanje kao što su Red Hat® Ansible® i RESTful API Redfish
  • Jedna konzola za upravljanje Dell rack-om, tornjem I modularni serveri
  • Nadzor i upravljanje napajanjem pomocu Power Manager-a
  • Pojednostavljeno ažuriranje i upravljanje promenama koristeci Menadžer skladišta
  • Mogucnosti upravljanja mobilnim uređajima po Vašem izboru koristeci OpenManage Mobile

Složenost Tame IT-a sa intuitivnim alatima koji rade zajedno da bi obezbedili automatizovane, ponovljive procese zasnovane na Vašim jedinstvenim polisama.

 • IT management za bilo koje okruženje:
  Upravljate PowerEdge serverima u virtuelnom, fizičkom, lokalnom okruženju ili udaljenoj lokaciji
 • Postignite više uz inteligentnu automatizaciju: Integrisani
  alati za automatizaciju oslobađaju vaše vreme, tako da
  možete postici više.
 • Upravljajte sa jasnoćom: Moderan, intuitivni prikaz interfejsa informacije u realnom vremenu koje su vam potrebne za donošenje kritičnih odluka.
 • Podrška opsežnim potrebama upravljanja:
  OpenManage Enterprise jedan-prema-više konzola omogućava:
  • Integracija sa SupportAssist-om za automatizovano kreiranje ulaznica i brže rešavanje incidenata
  • Integracija sa alatima za skriptovanje kao što su Red Hat® Ansible® i RESTful API Redfish
  • Jedna konzola za upravljanje Dell rack-om, tornjem I modularni serveri
  • Nadzor i upravljanje napajanjem pomocu Power Manager-a
  • Pojednostavljeno ažuriranje i upravljanje promenama koristeci Menadžer skladišta
  • Mogucnosti upravljanja mobilnim uređajima po Vašem izboru koristeci OpenManage Mobile

PowerEdge inovacije

Dell Technologies veruje u stalne inovacije, tako da stalno unapređujemo portfolio naših servera kako bismo poboljšali performanse i efikasnost i smanjili ukupne troškove proizvoda (TCO).

Unutrašnja sigurnost

Proaktivna otpornost je pojačana stabilnim hardverskim obezbeđenjem i omogucava bezbednosne funkcije kao što je verifikacija pokretanja, uključujući “End to End” Boot verifikaciju, uključujući UEFI Secure Boot, pouzdani BIOS, lanac poverenja firmware-a i verifikovani OS bootloader.
Firmware je zašticen pomocu NIST smernica uključujuci i upisana ažuriranja firmware-a, a i upravljanje sertifikatima je pojednostavljeno kroz automatsko obnavljanje. PowerEdge serveri takođe pružaju “data-to-rest” zaštitu pomocu Secure Enterprise Key Manager-a (SEKM) kao i “data-to-use” zaštitu kroz Confidential Compute CPU tehnologiju.

Da bismo ublažili potencijalne probleme kao što su kvarovi zbog falsifikovanih komponenti, neovlašćenih softvera i firmware-a, naš sveobuhvatni pristup bezbednosnog lanca koristi alate za izbegavanje falsifikovanja, stvara lanac nadzora, kodiran pristup, prepoznaje otvaranje kućišta i ima tamper-evident pakovanja. Dalje, Secured Component Verification (SCV) proširuje bezbednosni lanac verifikovanjem integriteta komponente servera, kako bi se isporučila rešenja kojima možete verovati.

Pažljivo osmišljen sistem hlađenja

Da bi se omoguiila veća prostorna iskorišćenost koju zahtevaju inovacije, Dell Technologies je prilagodio novi dizajne kako bi se zadovoljia potreba za hlađenjem današnjih zbijenijih data centara.

 • Dell Multi-Vector Cooling 2.0, deo Thermal Manage jedinica, je napredni termalni dizajn koji pojednostavljuje puteve protoka vazduha za superiorno hlađenje.
 • Dell Direct Liquid Cooling (DLC) je nova opcija koja koristi superiorni termalni kapacitet vode za efikasnije uklanjanje grejanja.
 • Dell Leak Sense štiti servere sa tečnim hlađenjem a njime u potpunosti upravlja integrisani Dell Remote Kontroler pristupa (iDRAC).
Fokus na ubrzavanje

Novi PowerEdge portfolio podržava čitav niz GPU-ova za optimizaciju performansi za ceo spektar radnih opterećenja:

 • High performance computing (HPC)
 • Obuka i donošenje zaključaka za veštačku inteligenciju (AI), mašinsko učenje (ML) i deep learninig (DL)
 • Analitika podataka
 • Virtual desktop infrastructure (VDI) i „dense“ virtuelizacija
Novi standard za povezivanje servera na Ethernet

Dell Technologies je bio pionir u  definisanju nove forme za Ethernet: OCP NIC 3.0, koji ce zameniti Rack Network Daughter Card (rNDC) sa otvorenim, nezašticenim, industrijskim standardom koji pruža opciju iDRAC Shared LOM i pruža bolju, maksimalnu gustinu adaptera.

Veća podrška za PSU

Najnovija generacija Dell PoverEdge jedinica za napajanje (PSU) će uvesti podršku za mešoviti režim i poboljšani prošireni opseg snage (EPR) koji omogućava da konfiguracije sa višim napajanjem iskoriste prednosti dužih perioda jačeg napajanja.

Unutrašnja sigurnost

Proaktivna otpornost je pojačana stabilnim hardverskim obezbeđenjem i omogucava bezbednosne funkcije kao što je verifikacija pokretanja, uključujući “End to End” Boot verifikaciju, uključujući UEFI Secure Boot, pouzdani BIOS, lanac poverenja firmware-a i verifikovani OS bootloader.
Firmware je zašticen pomocu NIST smernica uključujuci i upisana ažuriranja firmware-a, a i upravljanje sertifikatima je pojednostavljeno kroz automatsko obnavljanje. PowerEdge serveri takođe pružaju “data-to-rest” zaštitu pomocu Secure Enterprise Key Manager-a (SEKM) kao i “data-to-use” zaštitu kroz Confidential Compute CPU tehnologiju.

Da bismo ublažili potencijalne probleme kao što su kvarovi zbog falsifikovanih komponenti, neovlašćenih softvera i firmware-a, naš sveobuhvatni pristup bezbednosnog lanca koristi alate za izbegavanje falsifikovanja, stvara lanac nadzora, kodiran pristup, prepoznaje otvaranje kućišta i ima tamper-evident pakovanja. Dalje, Secured Component Verification (SCV) proširuje bezbednosni lanac verifikovanjem integriteta komponente servera, kako bi se isporučila rešenja kojima možete verovati.

Pažljivo osmišljen sistem hlađenja

Da bi se omoguiila veća prostorna iskorišćenost koju zahtevaju inovacije, Dell Technologies je prilagodio novi dizajne kako bi se zadovoljia potreba za hlađenjem današnjih zbijenijih data centara.

 • Dell Multi-Vector Cooling 2.0, deo Thermal Manage jedinica, je napredni termalni dizajn koji pojednostavljuje puteve protoka vazduha za superiorno hlađenje.
 • Dell Direct Liquid Cooling (DLC) je nova opcija koja koristi superiorni termalni kapacitet vode za efikasnije uklanjanje grejanja.
 • Dell Leak Sense štiti servere sa tečnim hlađenjem a njime u potpunosti upravlja integrisani Dell Remote Kontroler pristupa (iDRAC).
Fokus na ubrzavanje

Novi PowerEdge portfolio podržava čitav niz GPU-ova za optimizaciju performansi za ceo spektar radnih opterećenja:

 • High performance computing (HPC)
 • Obuka i donošenje zaključaka za veštačku inteligenciju (AI), mašinsko učenje (ML) i deep learninig (DL)
 • Analitika podataka
 • Virtual desktop infrastructure (VDI) i „dense“ virtuelizacija
Novi standard za povezivanje servera na Ethernet

Dell Technologies je bio pionir u  definisanju nove forme za Ethernet: OCP NIC 3.0, koji ce zameniti Rack Network Daughter Card (rNDC) sa otvorenim, nezašticenim, industrijskim standardom koji pruža opciju iDRAC Shared LOM i pruža bolju, maksimalnu gustinu adaptera.

Veća podrška za PSU

Najnovija generacija Dell PoverEdge jedinica za napajanje (PSU) će uvesti podršku za mešoviti režim i poboljšani prošireni opseg snage (EPR) koji omogućava da konfiguracije sa višim napajanjem iskoriste prednosti dužih perioda jačeg napajanja.

Pronađite pravo serversko rešenje za Vas.

Najnovija generacija Dell PowerEdge servara je optimizovana za širok spektar savremenih radnih okruženja, tako da lako može ispuniti sve Vaše ciljeve i zahtevane performanse.

Osnovni Skalabilni Mainstream Specijalizovani
Opis Entry Tehnologija, sa osnovnim karakteristikama, ograničena skalabilnost, i enterprise klasa upravljanje Performance tehnologija koja balansira sposobnost i kapacitet sa enterprise karakteristikama Najnovija tehnologija, dizajniran za najbolje performanse u  klasi Najnovija tehnologija, usmerena na specijalizovane kompjuterske potrebe
Upotrebljava se Enterprise klasa za mala i srednja preduzeća (SMB)  ili za razvoj udaljenih kancelarija /  predstavništva (ROBO) Računanje prave veličine za enterprise opterećenja Visoke performanse za KsaaS provajdere i Enterprise data centar opterećenja Ekstremne performanse i gustina za dodatna radna opterećenja i modele upotrebe
Specifični primeri Opšta IT infrastruktura za datoteke i štampanje
 • VDI
 • Cloud aplikacije
 • Software-defined storage (SDS)
 • Anything-as-a-Service (XaaS)
 • Virtuelizacija
 • Analitika velikih
  podataka
 • SDS
 • In-memory
  baze podataka
 • Data centa
  infrastrukture
 • Finansijske
  aplikacije
 • Uređenje relacija sa kupacem (CRM)
 • Enterprise resurs
  menadžment (ERM)
 • HPC
 • AI/ML
 • Skladištenje objekata
 • Skladištenje u oblaku
 • Baze podataka
 • Edge computing
 • Zahtevna okruženja
 • Scale-out skladišta za strukturisane baze podataka
 • Web tech
Preporučeni Dell PowerEdge serveri
 • R550
 • R450
 • T350
 • T150
 • R750xs
 • R650xs
 • R7515
 • R6515
 • R750
 • R650
 • R7525
 • R6525
 • MX750c
 • XE8545
 • XR11
 • XR12
 • R750xa
 • C6525
 • C6520

Osnovni server

Entry-level tehnologija sa osnovnim karakteristikama, ograničenom skalabilnošću i eneterprise-class menadžment.

Do dva procesora Intel® Xeon® Scalable treće generacije, čak do 24 jezgra

PowerEdge T150 Server
balansira prilagodljivost i pristupačnost dok omogućava moć za uobičajena poslovna opterećenja

PowerEdge R450 Server
Vrhunske peformanse u pristupačnom rack serveru

PowerEdge T350 Server
Pristupačan tower server sa kojim se lako upravlja, dizajniran za produktivne aplikacije koje zahtevaju veliki broj podataka

PowerEdge R550 Server
Raznovrstan, pristupačan, rack server spreman za virtuelizaciju

Ciljana
opterećenja

PowerEdge R450/R550 serveri: infrastruktura i aplikacije za
mala preduzeća, virtuelizacija male gustine

PowerEdge T150/T350 serveri: datoteke i štampanje, pošta i razmena poruka, saradnja i deljenje i baza podataka (samo T350)

Skalabilni serveri

Napredna tehnologija koja balansira kapacitet i sposobnost sa enterprise prednostima

Do dva Intel®-Xeon® Scalable procesora treće generacije,
čak do 32 jezgra

PowerEdge R750xs Server
Enterprise server sa punim performansama optimizovanim za enterprise funkcije, dizajniran da ponudi najnovije performanse sa idealnom ponudom memorije, CPU, I/O i skladištenja za scale-out okruženja

PowerEdge R750xs R650xs Server

PowerEdge R650xs Server
Namenski 1U server sa dva socket-a, kombinuje Right-sized enterprise karakteristike, performanse i skalabilnost za upravljenje performansama aplikacija za guste scale-out data centar računarske sisteme

Jedan procesor druge ili treće generacije AMD® EPYC™
čak do 64 jezgra

PowerEdge R7515 Server
Server dizajniran da rukovodi radnim opterecenjima kao što je SDS, virtuelizacija i analitika podataka

PowerEdge R715 R615 Server

PowerEdge R6515 Server
Server sa jednim socket-o, dizajniran za radna opterecenja poput virtuelizacije, hiperkonvergentne infrastrukture (HCI) i OpenStack® Readi Architecture

The PowerEdge R6515
ubrzava obradu podataka sa mogućnošću do 60% u Apache® Hadoop® bazama podataka, ubrzava vreme do uvida.

Ciljevi

PowerEdge R750xs Server: virtuelizacija, srednji VM/VDI,
scale-out baza podataka

PowerEdge R650xs Server: virtuelizacija/cloud, skaliranje
baze podataka, HPC

PowerEdge R7515 Server: SDS, virtualizacija, analiza podataka

PowerEdge R6515 Server: virtualizacija, HCI, network Funkcija
virtualizacije (NFV)

Mainstream serveri

Najnovija tehnologija, dizajnirana za najbolje performanse u klasi

PowerEdge MX750c Server
Veoma prilagodljiv, visoko perfomansni, modularan za neverovatnu skabilnost

PowerEdge MX750c Server

Do dva Intel Xeon Scalable procesora
čak do 40 jezgara

Do dva Intel Xeon Scalable procesora
čak do 40 jezgara

PowerEdge MX750c Server
Veoma prilagodljiv, visoko perfomansni, modularan za neverovatnu skabilnost

PowerEdge R750 Server
Poslovni server sa svim funkcijama, ima izvanredan učinak i kod najzahtevnijih opterećenja

PowerEdge R750 isporučuje do 43% veće performanse pri rešavanju masivno paralelnih linearnih jednačine, podržavajući najviša, računarski zahtevna opterećenja

PowerEdge R650xs Server
Purpose-built 1U, dual-socket server, combining right-sized enterprise features, performance and scalability to drive application performance for dense scale-out data center computing

Jedan procesor druge ili treće generacije AMD® EPYC™
čak do 64 jezgra

PowerEdge R7525 Server
Veoma skalabilan 2U rack server sa dva socket-a koji pruža moćne performanse i fleksibilnu konfiguraciju koja je idealna za radna opterećenja SDS, VDI i data analytics zahteve.

PowerEdge R715 R615 Server

PowerEdge R6525 Server
Dual-socket 1U server koji pruža performanse i inovacije za upravljanje u radnim opterećenjima kao što su HPC, VDI i virtuelizacija

Ciljana
opterećenja

PowerEdge R750 Server:
baza podataka i analitika, VDI, mešovita standardizacija radnog opterećenja

PowerEdge R650 Server:
mešovito opterećenje i data centar
standardizacija, visok intezitet
virtuelizacije, intezivna analitika podataka

PowerEdge MX750c Server:
IT opšte namene, virtuelizacija i
kontejneri, poslovne aplikacije, SDS, SDN, baze podataka, analitika

PowerEdge R7525 Server:
analitika podataka, svi flash SDS i VDI

PowerEdge R6525 Server:
HPC, intezivni VDI, virtuelizacija

Specijalizovani serveri

Najnovija tehnologija, fokusirana na
specijalizovane potrebe korisnika

PowerEdge XE8545 Server
Dizajn optimizovan za GPU koji podržava četiri NVIDIA® GPU sledece generacije sa izuzetnim NVLink™ peer-to-peer propusnim opsegom

Dva procesora treće generacije AMD EPYC
čak do 64 jezgra

PowerEdge R750xa Server
Vodeći server za GPU optimizovana radna opterećenja je namenski napravljen za povećanje performansi ubrzanja kroz najširi spektar potreba

Do dva procesora treće generacije Intel Xeon Scalable
čak do 40 jezgara

PowerEdge XR11 Server
Jedan socket 1U, čvrst, kompaktan server koji nudi enterprise performance i sigurnost za edge-based radna opterećenja

Jedan procesor treće generacije Intel Xeon Scalable
čak do 36 jezgara

PowerEdge XR12 Server
Jedan socket 2U, čvrsa, kompaktan server koji nudi enterprise performanse I sigurnost sa proširenim I/O, skladištem i GPU-om opcije za edge-based radna opterecenja.

Ciljevi

PowerEdge R750xa Server:
AI/ML obuka i zaključivanje, HPC,
farme za renderovanje, virtuelizacija

PowerEdge XE8545 Server:
ML/DL, HPC, GPU virtuelizacija

PowerEdge XR11 Server:
maksimalna opterećenja za telekomunikacije, vladu/vojsku, ROBO, maloprodaju i restorane

PowerEdge XR12 Server:

maksimalna opterećenja za
telekomunikacije, vladu/vojsku, ROBO, maloprodaju i restorane

Do dva procesora treće generacije Intel Xeon Scalable
čak do 40 jezgara

PowerEdge C6520 Server
Dizajniran da unapredi performanse
data centar i obezbedi stabilnost pri
ekstremnim i intezivnim zahtevima.

PowerEdge C6525 Server
dizajniran za povećanje performansi data centra prilikom rešavanja raznovrsnosti tokom HPC radnog opterećenja kao i aplikacija poput digitalnih proizvodnja, istraživanja i
web tehnologija

Do dva procesora druge ili treće generacije AMD EPYC
čak do 64 jezgra

Ciljevi

PowerEdge C6520 Server:
HPC, finansijska analiza / visokofrekventno trgovanje, računanje hiperperformansi

PowerEdge C6525 Server:
HPC radna opterećenja za vertikale kao što su digitalna proizvodnja, istraživanje i web tehnologija

Održivost u Dell PowerEdge serverima

Naše inovacije za energiju, toplotu i hlađenje i usluge preprodaje i reciklaža služe smanjenju našeg ugljeničnog otisaka.

 

Energetska Efikasnost
Od 2013. inženjerska unapređenja su nam pomogla da smanjimo PowerEdge energetski intenzitet (EI) za 83%! OME Power Manager takođe olakšava korisniku da upravlja svojim budžetom uz data-driven uvid.

34 EPEAT
registrovana Bronze uređaja
3.0 ENERGY STAR®
za većinu proizvoda iz PowerEdge serije

Termički dizajn i hlađenje
Poboljšanje potreba za energijom i hlađenjem data centara je jedan od najvecih izazovi u IT-u danas. Mi na izazov odgovaramo sa PowerEdge viševektorskim hlađenjem, tečnim hlađenjem i termičkim dizajnom.

Održivi materijali
Činimo sve napore da smanjimo otpad i ponovno korišcenje raspoloživih resursa. Dell PoverEdge proizvodi sadrže do 35% reciklirane plastike.

Saniranje podataka sa preprodajom i recikliranjem imovine
Imovina se uklanja iz proizvodnog okruženja, sanira na bezbednim lokacijama i procenjuje za dalju preprodaju/ponovnu upotrebu.

Informatika logo

KONTAKTIRAJTE NAS ZA NAJBOLJU PONUDU