Акционарство

Историјат акционарства у Информатици 1990-

24. 09. 2009

Izveštaj o bitnom događaju

На основу члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената (''Сл. гласник РС'' бр. 47/2006) и чланова 6. и 7. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању [...]