Kurs je namenjen svima koji žele da steknu osnovna znanja o informacionoj bezbednosti i rizicima kojima mogu da budu izloženi, ali isto tako da nauče da savladaju načine, tehnike i alate kao mere zaštite koje treba preduzeti.

Polaznici će učiti po konceptu Vojislava Rodića, stručnjaka za informacionu bezbednost u oblasti IKT sa više od 25 godina iskustva

Teme koje su obuhvaćene obukom su:

  • Važeći propisi u oblasti informacione bezbednosti,
  • Očekivane novine u propisima (zakonodavna rešenja, predviđena nacrtom novog Zakona o informacionoj bezbednosti)
  • Koncepti informacione bezbednosti
  • Aktuelne sajber pretnje i kako se zaštiti
  • Tipovi malicioznih softvera, načini kreiranja i upotrebe
  • Tehnike i alati za podizanje nivoa bezbednosti mreže i internet servisa
  • Rad u javnim prostorima i otvorenim WiFi mrežama
  • Ponašanje na društvenim mrežama

Nakon odslušanog treninga, polaznici dobijaju sertifikat i knjigu Digitalna higijena.

  • Lokacija: Nastavni centar Informatika a.d. Beograd, Jevrejska 32

  • Cena kursa: 5.999,00 + PDV