ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И
ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ
“ИНФОРМАТИКА” акционарско друштво
Београд, Јеврејска 32.
Број: 221/19
Датум: 08.04.2019. године

На основу члана 52 Статута, Надзорни одбор Предузећа за производњу рачунарске опреме и информатички инжењеринг ”Информатика” акционарско друштво, Београд, дана 08.04.2019. године упућује