Информатика а.д., радећи на тржишту снабдевања, услуга и инжењеринга у области енергетике, гумарства, нафтне индустрије и т.д., придаје велики значај сертификацији производа, систему менаџмента, лиценцирању и акредитацији активности.