ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ
РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И
ИНФОРМАТИЧКИ ИНЖЕЊЕРИНГ
„ИНФОРМАТИКА” акционарско друштво
Београд, Јеврејска 32

Записник са XXVIII редовне скупштине Информатике а.д.

одржане дана 11.06.2020. године у седишту Друштва, Београд, Јеврејска 32

Преузмите записник