Preuzmite zapisnik sa XXXI redovne skupštine Informatike a.d., održane dana 13.04.2023. godine u sedištu Društva, Beograd, Jevrejska 32.