Više o ovoj temi na:
http://edumlos.informatika.edu.rs

Edukacija za modernu lokalnu samoupravu (Edumlos), je poseban set kurseva namenjenih lokalnim samoupravama i opštinskim javnim preduzećima, iz oblasti pisanja projekata za EU fondove, upravljanja, budžetiranja, javnih nabavki, privlačenja investitora.

Edumlos je predstavljen u sredu, 31. avgusta, od 11 sati u prostorijama Nastavnog centra Informatika u Beogradu.

Predstavljanju su prisustvovali predstavnici jedinica lokalnih samouprava iz Beograda i unutrašnjosti Srbije, kao i svi koje je ova tema interesovala, uključujući i novinare.

Goste je ispred komapanije Informatika, organizatora ovog skupa pozdravio Dejan Knežević, a predavanja su održali Biljana ObradovićMarija Dišić i Zoran Alimpić.

Edukacija za modernu lokalnu samoupravu