POLITIKA INTEGRISANOG MENADŽMENT SISTEMA

ISO-45001 - 2022

INFORMATIKA AD Beograd, jedno je od vodećih domaćih preduzeća u oblasti primene informatičkih tehnologija, specijalizovano za razvoj i projektovanje, proizvodnju, održavanje, prodaju, isporuku i primenu kompleksnih rešenja za upravljanje poslovnim i proizvodnim procesima, uključujući i pružanje različitih usluga i obuka iz navedih oblasti. U svim ovim oblastima INFORMATIKA nastoji da prilagodi savremena svetska dostignuća specifičnim potrebama svojih korisnika.

Naš cilj je da u ključnim informatičkim oblastima obezbedimo i plasiramo kvalitetne projekte, rešenja i opremu i time, kao lider na tržištu, budemo pouzdan partner našim korisnicima.  Implementacijom standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO/IEC 27001:2013, i adekvatnim odgovorima na zahteve istih, njihovom integracijom i održavanjem efektivnog i efikasnog integrisanog sistema menadžmenta, radimo na konstantnom unapređenju poslovanja i podizanju kvaliteta naših usluga i zadovoljstva naših klijenata.

Osnovni ciljevi naše poslovne politike su pozitivan rezultat tekućeg poslovanja i neprekidno ulaganje u razvoj – radi osiguranja budućnosti. Kako bismo ostvarili te ciljeve, opredeljeni smo neprekidnom unapređivanju i podizanju kvaliteta proizvoda, rešenja i usluga iz svoje delatnosti. Takođe, cilj nam je da obezbedimo poverljivost, integritet i raspoloživost informacija u preduzeću, kako bi osigurali kontinuitet poslovanja, minimizovali poslovnu štetu sprečavanjem bezbednosnih incidenata i minimalizovanjem njihovog uticaja. Svrha IT bezbednosti i zaštite, kao i ISMS-a, je da zaštiti informacije kao vrednu imovinu Društva od svih mogućih bezbednosnih pretnji bilo da su interne ili eksterne, namerne ili slučajne.

U odnosu sa klijentima INFORMATIKA je opredeljena na razvijanje dugoročnih partnerskih odnosa. Oni se temelje na zadovoljavanju korisnikovih potreba u celom lancu pružanja usluge – od identifikacije svih primenjivih zakonskih i drugih zahteva i posvećenosti njihovog zadovoljenja, do održavanja isporučenih proizvoda. Za to su ključni kvalitet proizvoda, kvalitet komunikacije s klijentom i stalna pomoć kako bi jasno definisao svoje potrebe i zahteve i kako bi proizvode mogao da koristi shodno njihovoj nameni. Kvalitet svojih  proizvoda preduzeće zasniva i na dugoročnim partnerskim odnosima sa dobavljačima.

Postignuta prepoznatljivost na tržištu i visok renome održavaju se zalaganjem i obavezom svih zaposlenih da stalno unapređuju svoja znanja, svest i visoku stručnost, kako u oblasti kvaliteta tako i u oblasti zaštite životne sredine i bezbednosti informacija, kao i da u usavršavanju međusobno pružaju kolegijalnu pomoć. Timski rad, brza horizontalna i vertikalna komunikacija, osećaj pripadnosti preduzeću, posvećenost zajedničkom cilju – kvalitetnom i dugoročnom zadovoljenju korisnika i izgrađivanju njegovog poverenja u INFORMATIKU i njene zaposlene, delovi su pozitivne korporativne kulture koja je izdvaja od konkurencije. Obaveza svih rukovodilaca je doprinose razvoju te kulture.

Poslovnim partnerima preduzeće dokazuje svoju poslovnu pouzdanost kvalitetom proizvoda i usluga, poštovanjem svih odredbi ugovora i zahtevima sistema menadžmenta kvalitetom i zaštitom životne sredine, usklađenim sa zahtevima standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO/IEC 27001:2013. Zadatak svih rukovodilaca je da osiguraju njihovu doslednu primenu.

ISO-14001-_-2021
Sertifikat ISO-9001

Takođe, INFORMATIKA je dosledna u:

  • posvećenosti očuvanju i unapređenju životne sredine, odnosno prevenciji njenog zagađenja, kao i očuvanju i unapređenju dostignutog nivoa bezbednosti informacija;
  • stalnoj težnji ka poboljšavanju učinka delatnosti i proizvoda, kako u domenu kvaliteta, tako i u zaštiti životne sredine i bezbednosti informacija, kao i minimalizaciji rizika od potencijalnih uticaja na životnu sredinu, odnosno bezbednost informacija, a samim tim i celo poslovanje i održavanje njegovog kontinuiteta, uz poštovanje važećih zakona i propisa, očuvanje prirodnih resursa, optimizaciju potrošnje energije i upravljanje otpadom u skladu sa zakonskom regulativom,
  • unapređivanju korporativne društvene odgovornosti prema lokalnoj zajednici i društvu u celini, kroz uspostavljanje partnerstva sa svim zainteresovanim stranama, a u cilju efektivne i efikasne međusobne komunikacije.

U Beogradu, 12.04.2018. godine

Slavoljub Kačarević, generalni direktor

DRUGI OPŠTI AKTI

Na osnovu člana člana 16. Zakona o zaštiti uzbunjivača (Službeni glasnik RS br.128/2014) i člana 52. Statuta Preduzeća za proizvdnju računarske opreme i informatički inženjering Informatika akcionarsko društvo Beograd (Stari grad), Nadžorni odbor Društva dana 10.12.2015. godine donosi sledeći:

PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA