Projekti

KRATAK OPIS PROJEKATAPARTNERI
Regulacija, kontrola i nadzor Sistema za napajanje kotla (kapacitet 1000 t/h)Elektroprivreda Srbije, Ogranak Termoelektrane NIKOLA TESLA, blok A6, Obrenovac, Srbija
Modernizacija DCS-a na projektu rekonstrukcije bloka – izrada projekta ožičenjaElektroprivreda Srbije, Ogranak Termoelektrane NIKOLA TESLA, blokovi B1 i B2, Obrenovac, Srbija
Modernizacija DCS-a na projektu rekonstrukcije bloka – saradnja sa Siemens A.G. ŠvajcarskaElektroprivreda Srbije, Ogranak Termoelektrane NIKOLA TESLA, blokovi B1 i B2, Obrenovac, Srbija
Regulacija, kontrola i nadzor Sistema za napajanje kotla (kapacitet 700 t/h)REK BITOLA – TERMOELEKTRANA, blok 1, Bitola, Makedonija
Sistema za kontrolu i nadzor pozicije plamenaElektroprivreda Srbije, Ogranak Termoelektrana NIKOLA TESLA, blok A5, Obrenovac, Srbija

REK BITOLA – TERMOELEKTRANA, blok1, Bitola, Makedonija

Nadzor, kontrola i upravljanje mazutnim gorionicimaElektroprivreda Srbije, Ogranak Temoelektrane NIKOLA TESLA, blok A6, Obrenovac, Srbija
Nadzor, kontrola i upravljanje mazutnim gorionicimaElektroprivreda Srbije, Ogranak Termoelektrane i kopovi KOSTOLAC, blokovi B1 i B2, Drmno, Srbija
Sistem za kontrolu tačke kavitacije napojnih pumpiElektroprivreda Srbije, Ogranak Termoelektrane i kopovi KOSTOLAC, 2 sistema, Drmno, Srbija
Sistem za regulaciju temperature pregrejane pare – rekontrukcija bloka 1Elektroprivreda Srbije, Ogranak Termoelektrane NIKOLA TESLA, blok 1, Obrenovac, Srbija
Priprema signala za zaštitu napojnih pumpiElektroprivreda Srbije, Ogranak Termoelektrane i kopovi KOSTOLAC, Drmno, Srbija
Rekonstrukcija sistema za merenje i  kontrolu mlinovima i napojnim pumpamaElektroprivreda Srbije, Ogranak Termoelektrane NIKOLA TESLA, B1 i B2, Obrenovac, Srbija
Sistem za razvod pare u kotlarnici kapaciteta 4×80 t/hMetanolsko sirćetni kompleks (MSK), Kikinda, Srbija
Sistem za nadzor i upravljanje napajenjem kotla kapaciteta 4×80 t/hTE-TO & Šećerana Senta, Senta, Srbija
Sistem zaštite od razlike u temperaturama metalnih kućišta za turbinu srednjeg pritiska – generator 300 MWElektroprivreda Srbije, Ogranak Termoelektrane NIKOLA TESLA, blokovi A3, A4, A5, Obrenovac, Srbija
Sistem zaštite od razlike u temperaturama metalnih kućišta za turbinu srednjeg pritiska – generator 300 MWElektroprivreda Srbije, Ogranak Termoelektrane NIKOLA TESLA, blok A6, Obrenovac, Srbija
Sistem za nadzor i upravljanje dopremom uglja za 3 bloka – 725MWElektroprivreda Srbije, Ogranak Termoelektrane NIKOLA TESLA, blokovi A1, A2, A3, Obrenovac, Srbija
Sistem za nadzor i upravljanje dopremom uglja za 3 bloka – 725MWElektroprivreda Srbije, Ogranak Termoelektrane NIKOLA TESLA, blokovi A4, A5, A6, Obrenovac, Srbija
Sistem za nadzor i upravljanje dopremom uglja za 3 bloka – 1.200MWElektroprivreda Srbije, Ogranak Termoelektrane NIKOLA TESLA, blokovi B1,B2 Obrenovac, Srbija
Sistem za nadzor i upravljanje dopremom uglja za blok – 220MWREK BITOLA – TERMOELEKTRANA, blok 1, Bitola, Makedonija
Sistem za nadzor i upravljanje šiberima bunkeraElektroprivreda Srbije, Ogranak Termoelektrane NIKOLA TESLA, blokovi A1, A2, A3, A4, A5, A6, Obrenovac,  Srbija

Elektroprivreda Srbije, Ogranak Termoelektrane NIKOLA TESLA, blokovi B1, B2, Ušće, Srbija

Sistem za nadzor i upravljanje otresačima ugljaElektroprivreda Srbije, Ogranak Termoelektrane i kopovi KOSTOLAC,Drmno, Srbija
Sistem za nadzor i upravljanje Hemijskom Pripremom Vode (HPV) – proces dekarbonizacijeREK BITOLA – TERMOELEKTRANA, Bitola, Makedonija
Sistem za nadzor i upravljanje Hemijskom Pripremom Vode (HPV)Elektroprivreda Srbije, Ogranak Termoelektrane i kopovi Kostolac, Drmno, Srbija
Sistem za nadzor i upravljanje Hemisjkom Preradom Kondenzata (HPK)Elektroprivreda Srbije, Ogranak Termoelektrane i kopovi Kostolac, Drmno, Srbija
Sistem za nadzor i upravljanje Hemijskom Pripremom Vode (HPV)Elektroprivreda Srbije, Ogranak Termoelektrane NIKOLA TESLA,Obrenovac, Srbija
Sistem za nadzor i upravljanje Hemisjkom Preradom Kondenzata (HPK)Elektroprivreda Srbije, Ogranak Termoelektrane NIKOLA TESLA, blokovi B1 i B2, Obrenovac, Srbija
Sistem za klimatizaciju i ventilaciju u kontrolnim sobamaElektroprivreda Srbije, Ogranak Termoelektrane NIKOLA TESLA, Obrenovac, Srbija
Sistem za klimatizaciju i ventilaciju u relejnom prostoruElektroprivreda Srbije, Ogranak Termoelektrane NIKOLA TESLA, Obrenovac, Srbija
Sistem za odvodnjavanje površinskog kopa – linija LC XIElektroprivreda Srbije, Ogranak Termoelektrane i površinski kopovi Kostolac, Površinski kop Drmno, Srbija
Sistem za odvodnjavanje površinskog kopa – linija LC XIIElektroprivreda Srbije, Ogranak Termoelektrane i površinski kopovi Kostolac, Površinski kop Drmno, Srbija
Sistem za odvodnjavanje površinskog kopa – linija LC XIIIElektroprivreda Srbije, Ogranak Termoelektrane i površinski kopovi Kostolac, Površinski kop Drmno, Srbija
Sistem za odvodnjavanje površinskog kopa – linija LC XIVElektroprivreda Srbije, Ogranak Termoelektrane i površinski kopovi Kostolac, Površinski kop Drmno, Srbija
Cistem za nadzor i upravljanje podstanicama na grejnom području Dunav – 128 podstanicaJKP Beogradske Elektrane, Beograd, Srbija
Sistem za nadzor i upravljanje podstanicama – 56 podstanicaKlinički centar Srbije, Beograd, Srbija
Sistem za nadzor i upravljanje u TO Resnik sa 15 podstanicaJKP Beogradske Elektrane, Beograd, Srbija
Sistem za nadzor i upravljanje u TO BatajnicaJKP Beogradske Elektrane, Beograd, Srbija
Sistem za nadzor i upravljanje u TO KaraburmaJKP Beogradske Elektrane, Beograd, Srbija
Sistem za nadzor i upravljanje u TO ŽeleznikJKP Beogradske Elektrane, Beograd, Srbija
Sistem za nadzor i upravljanje u TO SremčicaJKP Beogradske Elektrane, Beograd, Srbija
Automatsko skladište za odlaganje poluproizvoda u fabrici za proizvodnju gumaOAO «Belšina», Babrujsk, Belorusija
Sistema za nadzor i upravljanje sintezom ureeFabrika veštačkih đubriva Sofert, Bacau, Rumunija
Sistem za nadzor i upravljanje pakovanjem veštačkog đubrivaOAO „Gomelьskiй himičeskiй zavod», Gomelj, Belarusija
Sistem za nadzor i upravljanje stovarištem / autopretakalištem TNG-a – terminal  GostivarMakpetrol, Gostivar, Makedonija
Sistem za nadzor i upravljanje stovarištem / autopretakalištem naftnih derivata – terminal IlindenMakpetrol, Gostivar, Makedonija
Sistem za nadzor i upravljanje stovarištem / autopretakalištem TNG-a – terminal  MiladinovciMakpetrol, Gostivar, Makedonija
Kontrolno upravljački Sistem za autopretakalište naftnih derivata – (INFO MES)Gaspromnjeft, Naftna industrija Srbije, Rafinerija nafte Pančevo, Srbija
Priprema signala za bilansiranje naftnih derivata (INFO MES)Gaspromnjeft, Naftna industrija Srbije, Rafinerija nafte Pančevo, Srbija
Sistem za nadzor i upravljanje gasnim podstanicama:
GRS Ostrovec, GRS Žlobin-2, GRS Gončarovka,
GRS Plebanovci, GRS Diяtlovo, GRS Dobreйka, GRS Slonim, GRS Okunino, KP Brakovo, GRS Zeljva, KP Zeljva – Slonim, GRS Ivaceviči
OAO «Beltransgaz», Belorusija
Sistem za pripremu gumeOAO «Яroslavskiй šinnый zavod», Jaroslav, Rusija
PAO «Nižnekamskšina», Njižnjekamsk, Rusija
OAO «Belšina», Babrujsk, Belorusija
Sistem za transport i odlaganje čađiOAO „Belšina», Fabrika guma za putnička vozila, Babrujsk, Belorusija
Nadzor i upravljanje vulaknizatorimaOAO «Belšina», Babrujsk, Belorusija

PAO «Nižnekamskšina», Njižnjekamsk, Rusija

Sistem za lasersko merenje i regulaciju debljine gumiranog platna na liniji LOMK-800B linijiOAO «Belšina», Babrujsk, Rusija
Sistem za lasersko merenje i regulaciju debljine gumiranog platnaOAO «Voltair-Prom», Volžski, Rusija
PAO «Omskšina», Omsk, Rusija
Sistem za pripremu platna za kalandriranjeOAO «Voltair-Prom», Volžski, Rusija
PAO «Omskšina», Omsk, Rusija
OAO «Яroslavskiй šinnый zavod», Jaroslav, Rusija
Sistem za nadzor i upravljanje suvom preradom glineIndustrija građevinskog materijala POTISJE, Kanjiža, Srbija
Sistem za nadzor i upravljanje transportom glineIndustrija građevinskog materijala POTISJE, Kanjiža, Srbija
Sistem za ventilaciju rudnikaRudnik i hemijski kombinat BELORUSKALIJ, Soligorsk, Belorusija
Sistem protiv požarne zaštiteAvtomobilьnый zavod, OAO «MAZ», Minsk, Belorusija
Minskiй zavod holodilьnikov, OAO «MZH», Minsk, Belorusija
Sistem za nadzor i upravljanje osvetljenjem i trafostanicamaKOMBANK ARENA, Beograd, Srbija
Sistem za nadzor i upravljanje sterilizacijom u radijacionoj jediniciInstitut za nuklearne nauke Vinča, Radijaciona jedinica, Beograd, Srbija