ENERGETIKA

 • upravljanje, daljinski nadzor i regulacija kotlovskih postrojenja u toplotnim podstanicama

Prateći savremene tendencije u oblasti sistema daljinskog grejanja Informatika a.d. je napravila univerzalno rešenje za sisteme automatskog upravljanja i daljinskog nadzora toplotnih podstanica primenom sopstvenog programabilnog kontrolera (PLC-a), serije MicroINFO. Ovaj sistem korisnicima omogućava kvalitetnije snabdevanje toplotnom energijom, ekonomičniji rad podstanica i duži rok trajanja opreme u njima.

 • upravljanje i nadzor potrošnjom pare i alarmni sistem

Rešenje nudi integraciju ERP rešenja sa tehničkim  sistemima stovarišta nefte i naftnih derivate sa posebnim fokusim na:

 • merenja zaliha roba u rezervoarima (prevashodno za komercijalnu namenu)
 • merenja, upravljanje i nadzor instalacija za prijem i otpremu roba
 • rešenja izmedju tehničkih i ERP sistema
sistem stovarišta nefte i naftnih derivata

Implementirano u NIS-u

Implementacija ovog sistema omogućava precizno praćenje ulaza – izlaza derivata i potpunu kontrolu tokova derivata na pretakalištima, što omogućava značajne uštede.

ENERGETSKA EFIKASNOST

Sistemi za upravljanje i nadzor unutrašnjim transportom su osmišljeni kao 100% redundantni u delu upravljanja transportnim trakama, a prilikom projektovanja i realizacije akcenat je stavljen na pouzdan rad u teškim ambijentalnim uslovima.

Funkcionalno sistem dopreme može se podeliti na tri međuzavisna podsistema: transportni sistem, odlagač i kopač. Pored toga, obezbeđen je operatorski interfejs koji je intuitivan i lak za korišćenje.

U pitanju su rešenja zasnovana na energetskim pregledima koja prepoznaju i daju smernice u cilju podizanja energetske efikasnosti od nivoa optimizacije rasvete/klimatizacije/grejanja/ventilacije do rešenja koja pokrivaju optimizaciju/automatizaciju kotlovskih blokova, proizvodnih linija, solarnih elektrana, ….

POLJOPRIVREDA

Sistem nudi kompletno rešenje za daljinski nadzor i upravljanje bunarskim sistemima nivou podzemnih voda putem InfoSCADA sistema. Rešenje nudi potpunu automatizaciju svih parametara i procesa uz dodatne funkcije obaveštavanja o nepravilnostima u realnom vremenu (nivo vode, napajanje i rad pumpe, …), kreiranja izveštavaja na dnevnom/nedeljnom/mesečnom nivou, …

Nadzor i upravljanje bunarskim sistemima za upravljanje i kontrolu nivoa podzemnih voda

Realizovani sistemi omogućavaju automatizovani nadzor upravljanje i regulaciju procesa sinteze uree u okviru proizvodnog režima rada. Osnovu sistema čine multivarijabilni adaptivni algoritmi regulisanja i upravljanja, zasnovani na fundamentalnim termodinamičkim i hemijskim zakonima i iskustvenoj logici operatera.

Ovako koncipirani sistemi omogućavaju funkcionalno povezivanje pripadajućih faza sinteze i recirkulacije u fabrici uree, bez obzira na razlike vremenskih odziva i dinamike istih.

GUMARSKA INDUSTRIJA

Informatika već dugi niz godina primenjuje svoje sisteme upravljanja i nadzora u gumarskoj industriji, pre svega na tržištima Rusije i Belorusije. Radeći u ovoj oblasti, stručnjaci Informatike uočavajući potrebe korisnika napravili su originalno rešenje mernog sistema za merenje debljine gume na liniji za kalandriranje, koje omogućava kvalitetno regulisanje debljine gume.

VIŠENAMENSKA REŠENJA

Informatika je osmislila kompleksno rešenje za realizaciju sistema upravljanja i nadzora hemijskom pripremom vode i njenim pratećim sistemima. Sistem je baziran na primeni standardnih hardverskih i softverskih rešenja Informatike kao i znanja i iskustva vodećih stručnjaka za tehnologiju hemijske pripreme vode.

Ovaj sistem obuhvata sledeće procese:

 • hemijsku pripremu kondenzata
 • eksternu regeneraciju
 • demineralizaciju vode
 • doziranje hemikalija
 • sirovu i pijaću vodu
 • neutralizaciju otpadnih voda
 • snabdevanje prečišćenom vodom

Manipulacija rasvetom treba da bude prilagođena zahtevima objekata. U modernim objektima često se javlja potreba za brzom promenom scenarija koji opredeljuju potrebne tipove osvetljenja. Vrsta osvetljenja zavisi od vrste manifestacije (koncerti, konferencije, kongresi, sportska takmičenja i sl.).

Centralni sistem za upravljanje i nadzor rasvete koji realizuje Informatika obuhvata opštu, sportsku i sigurnosnu rasvetu, ali i sva moguća softverska i hardverska proširenja sistema.

Sistem nudi kompletno rešenje za merenja i  praćenja pijaće/tehničke vode u segmentima proizvodnje, dostave i potrošnje vode.

Rešenje pokriva snimanje i praćenje sledećih parametara: nivoa vode na izvorištima/bunarima, rezervoarima, rad pumpi, merenje protoka i pritiska u vodosistemu kao i sinhronizaciju rada pumpi i nivoa vode u sistemu rezervoara kroz:

 • Uspostavljanje i integrisanje sistema merenja i praćenja veličina važnih za vodosnabdevanje  u realnom vremenu
 • Optimalan način prikupljanja podataka
 • Povezivanje sa nadzorno-upravljačkim sistemom – upravljačkim ormanima
 • Kompletno rešenje SCADA nadzorno-upravlajčkog sistema za praćenje i upravljanje sistemom vodosnabdevanja sa jednog centralnog mesta po odabiru korisnika

Nadzor i upravljanje sistemima vodosnabdevanja