Krajem prošle godine Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije donelo je rešenje kojim je Informatika akreditovana za realizaciju programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave.

Prijava za akreditaciju podneta je u avgustu 2017, a na osnovu Javnog poziva za akreditaciju pravnih lica za realizaciju programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, koji je raspisan u junu 2017.

Podnetu prijavu razmatrao je Savet za stručno usavršavanje, koji je ministru državne uprave i lokalne samouprave dostavio obrazloženi predlog da akredituje podnosioca prijave za realizatora programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave, kao pravno lice.

Informatici odobrena akreditacija za stručno usavršavanje zaposlenih u lokalnim samoupravama

Informatika je takođe prošle godine od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, akreditovana kao javno priznat organizator aktvinosti obrazovanja odraslih (JPOA) za sledeće elaborate:

  1. Obuka za razvijanje stručnih kompetencija za kompjuterski grafički dizajn
  2. Obuka za operatera personalnih računara
  3. Obuka za razvoj stručnih kompetencija veb-programera
  4. Obuka za administratora personalnih računara.