Крајем прошле године Министарство државне управе и локалне самоуправе Републике Србије донело је решење којим је Информатика акредитована за реализацију програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе.

Пријава за акредитацију поднета је у августу 2017, а на основу Јавног позива за акредитацију правних лица за реализацију програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе, који је расписан у јуну 2017.

Поднету пријаву разматрао је Савет за стручно усавршавање, који је министру државне управе и локалне самоуправе доставио образложени предлог да акредитује подносиоца пријаве за реализатора програма стручног усавршавања запослених у јединицама локалне самоуправе, као правно лице.

Informatici odobrena akreditacija za stručno usavršavanje zaposlenih u lokalnim samoupravama

Информатика је такође прошле године од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, акредитована као јавно признат организатор актвиности образовања одраслих (ЈПОА) за следеће елаборате:

  1. Обука за развијање стручних компетенција за компјутерски графички дизајн
  2. Обука за оператера персоналних рачунара
  3. Обука за развој стручних компетенција веб-програмера
  4. Обука за администратора персоналних рачунара.