Posebnu grupu kurseva namenjenu lokalnim samoupravama „Edukacija za modernu lokalnu samoupravu” (EDUMLOSInformatika odn. Nastavni centar Informatike predstavila je na skupu održanom 25. oktobra 2016. u Kragujevcu.

Predstavljanje za predstavnike lokalnih samouprava i javnih preduzeća iz Kraguejvca i okoline održano je u Biznis inovacionom centru, a na njemu su učestvovali stručni predavači i zaposleni u Informatici.

U okviru „Edukacije za modernu lokalnu samoupravu” pripremljen je niz kurseva:

  • Planiranje i izrada programskog budžeta
  • Kako privući (strane) investitore
  • IT rešenja za lokalnu samoupravu
  • IT kursevi za lokalnu samoupravu
  • Unapređenje rada lokalne samouprave
  • Marketing lokalne samouprave itd.

Kursevi za modernu lokalnu samoupravu predstavljeni u Kragujevcu

Kursevi za modernu lokalnu samoupravu predstavljeni u Kragujevcu

Kursevi za modernu lokalnu samoupravu predstavljeni u Kragujevcu

Detaljnije informacije o ovim kursevima možete da pronađete na sledećem linku:

http://edumlos.informatika.edu.rs