Грејање за 21. век – модерна и еколошки прихватљива котловска постројења

Prirodni gas kao glavno gorivo

Котлови и пратећа опрема у котларницама широм Србије које раде на мазут као основно гориво  у  просеку су стари више деценија, што без сумње, битно утиче на квалитет рада котловских постројења, те на њихово одржавање као и на непоштовање законских прописа везаних за емисију штетних гасова и нивоа буке које производе.

У жељи да се овакав, застарео и превазиђен вид рада у котларницама осавремени и прилагоди модерним техничко-технолошким као и еколошким захтевима, Информатика је у сарадњи са својим кооперантима осмислила и реализовала комплетно решење (пројекат и извођење) за замену постојеће опреме и аутоматизацију рада котловских постројења као део процеса модернизације котлова (реконструкције постојећих) преласком рада котла са мазута на природни гас, који се користи као главно гориво.

Промена главног горива неопходна је због побољшања економичности и поузданости интерног/даљинског грејања као и унапређења заштитне животне средине.

Главне предности модернизације котловских постројења су:

  • Прелазак на коришћење јефтинијег и еколошки прихватљивијег енергента (природног гаса) као главног горива;
  • Повећање сигурности рада и прелазак на потпуно аутоматски рад котловског постројења;
  • Повећање расположивости постројења;
  • Повећање енергетске ефикасности производње топлотне енергије;
  • Смањење емисије загађујућих материјала у ваздуху, води и тлу.
Е-пошта: milan.filipovic@informatika.com