У складу са чланом 23. Закона о тржишту капитала и Правилником Комисије за хартије од вредности о форми,

Предузеће за производњу рачунарске опреме и информатички инжењеринг Информатика акционарско друштво, Београд (Стари град)

објављује Годишњи документ о објављеним информацијама у претходних 12. месеци.

ГОДИШЊИ ДОКУМЕНТ О ОБЈАВЉЕНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА 2021.pdf ел потписано