На дан када Радио Београд 2 обележава 64 године постојања, 9. фебруара, традиционално је уручена награда „Никола Милошевић“, за најбољу књигу у области теорије књижевности и уметности, естетике и филозофије.

Ове године, на основу одлуке жирија који су чинили проф. др Зоран Пауновић (председник), проф. др Богдан Лубардић и проф. др Зоран Димић, награда је припала Горани Раичевић.

У питању је, како је наведено у образложењу, “монолитна студија која на целовит и упечатљив начин осветљава живот и дело једног од наших највећих писаца. Чврсто теоријско упориште и јасно успостављен контекст Црњансковог стваралаштва полазишта су за критички компетентно промишљање књижевног опуса Милоша Црњанског и узбудљиву причу о његовом животу”.

Gorana Raičević, redovna profesorka na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, dobitnica nagrade „Nikola Milošević“ Radio Beograda

Горана Раичевић, редовна професорка на Филозофском факултету у Новом Саду, добитница награде „Никола Милошевић“ Радио Београда

Prof. dr Bogdan Lubardić (član žirija), gospođa Bora Babić, direktor izdavačke kuće Akademska knjiga, Prof. dr Zoran Paunović (predsednik žirija), Gorana Raičević, dobitnica nagrade i prof. dr Zoran Dimić (član žirija)

Проф. др Богдан Лубардић (члан жирија), госпођа Бора Бабић, директор издавачке куће Академска књига, Проф. др Зоран Пауновић (председник жирија), Горана Раичевић, добитница награде и проф. др Зоран Димић (члан жирија)

Горана Раичевић је редовна професорка на Филозофском факултету у Новом Саду, где на Одсеку за српску књижевност предаје Књижевност српске модерне, Поетику Милоша Црњанског, Поетику Иве Андрића и Савремене књижевне теорије.

Обимна монографска студија “Агон и меланхолија: Живот и дело Милоша Црњанског” представља круну њеног рада и резултат дводеценијских изучавања фокусираних првенствено на сам ауторов књижевни и публицистички опус, затим на анализе и тумачења мноштва студија, есеја, научних радова и књига написаних о његовом делу, али и на проучавања историјског контекста – времена и прилика у којима је Црњански живео и стварао и то на темељу архивских извора, преписке, као и свих других доступних релевантних историјских референци и историјске грађе.

Nagradu Gorani Raićević uručuje predsednik žirija Prof. dr Zoran Paunović

Награду Горани Раићевић уручује председник жирија Проф. др Зоран Пауновић

“Agon i melanholija: Život i delo Miloša Crnjanskog” Gorana Raičević

“Агон и меланхолија: Живот и дело Милоша Црњанског” Горана Раичевић