Tim inženjera Informatike je na raspolaganju u svim fazama modernizacije i revitalizacije postrojenja:
  • Konsultacija u toku optimizacije tehnoloških postupaka

  • Izbora i isporuke opreme u polju

  • Izrade kompletnog projekta automatizacije

  • Realizacija sistema i izrada sofisticiranih softverskih algoritama

  • Upravljanja i regulacije instalacije i puštanja u rad

Imamo instalirano više miliona ulaza/izlaza u regulacijama i nadzoru procesa kod svih vrsta industrija – energetika, hemijska, mašinska, industrija građevinskog materijala, naftna i prehrambena industrija ….

Upravljački sistemi Informatike vode industrijske procese, podešavaju parametre, utvrđuju kvarove i, povrh svega, omogućavaju integraciju sa drugim delovima informacionog sistema preduzeća – poput onih za robno i finansijsko knjigovodstvo, kontrolu kvaliteta i upravljanje proizvodnjom.