Поштовани,

На редовној Скупштини Друштва, одржаној дана 11. јуна 2020. године, донета је одлука о расподели нераспоређене добити по завршном рачуну за 2019. годину, којом је обухваћена исплата  дивиденде у новцу.

У складу са Уредбом о фискалним погодностима и директним давањима привредним субјектима у приватном сектору и новчаној помоћи грађанима  у циљу ублажавања економских последица насталих услед болести covid–19 (Службени гласник РС 54/20 и 60/20), потврђеном Законом о потврђивању уредаба које је Влада уз супотпис председника Републике донела у време ванредног стања (Службени гласник РС 62/20), подсећамо да исплата дивиденде није дозвољена до краја текуће године, независно од претходно наведене одлуке  Скупштине Друштва.

Међутим,  Информатика  а.д. ће одмах по Новој години, када се и стичу услови,  започети исплату дивиденде у новцу, о чему ће благовремено бити објављена информација на Порталу (www.informatika.com).

Желећи Вам срећне наступајуће празнике, у искреној вери да ће нам наредна година свима донети, пре свега, боље здравље и боље животне прилике,   позивамо Вас  да нас обавестите о евентуалним променама у бројевима банковних рачуна, како би исплата дивиденде била успешно спроведена.

С поштовањем,
Слободан Срећковић,
председник Надзорног одбора

Контакт особе:

Даринка Митровић, тел. 011/3215 311, +381648588028, e mail: darinka.mitrovic [@] informatika.com
Предраг Вуковић, тел. 011/3215 295, +381648588010, e mail: predrag.vukovic [@] informatika.com.