Пројекти

КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКАТА ПАРТНЕРИ
Регулација, контрола и надзор Система за напајање котла (капацитет 1000 т/х) Електропривреда Србије, Огранак Термоелектране НИКОЛА ТЕСЛА, блок А6, Обреновац, Србија
Модернизација ДЦС-а на пројекту реконструкције блока – израда пројекта ожичења Електропривреда Србије, Огранак Термоелектране НИКОЛА ТЕСЛА, блокови Б1 и Б2, Обреновац, Србија
Модернизација ДЦС-а на пројекту реконструкције блока – сарадња са Сиеменс А.Г. Швајцарска Електропривреда Србије, Огранак Термоелектране НИКОЛА ТЕСЛА, блокови Б1 и Б2, Обреновац, Србија
Регулација, контрола и надзор Система за напајање котла (капацитет 700 т/х) РЕК БИТОЛА – ТЕРМОЕЛЕКТРАНА, блок 1, Битола, Македонија
Система за контролу и надзор позиције пламена Електропривреда Србије, Огранак Термоелектрана НИКОЛА ТЕСЛА, блок А5, Обреновац, Србија

РЕК БИТОЛА – ТЕРМОЕЛЕКТРАНА, блок1, Битола, Македонија

Надзор, контрола и управљање мазутним горионицима Електропривреда Србије, Огранак Темоелектране НИКОЛА ТЕСЛА, блок А6, Обреновац, Србија
Надзор, контрола и управљање мазутним горионицима Електропривреда Србије, Огранак Термоелектране и копови КОСТОЛАЦ, блокови Б1 и Б2, Дрмно, Србија
Систем за контролу тачке кавитације напојних пумпи Електропривреда Србије, Огранак Термоелектране и копови КОСТОЛАЦ, 2 система, Дрмно, Србија
Систем за регулацију температуре прегрејане паре – реконтрукција блока 1 Електропривреда Србије, Огранак Термоелектране НИКОЛА ТЕСЛА, блок 1, Обреновац, Србија
Припрема сигнала за заштиту напојних пумпи Електропривреда Србије, Огранак Термоелектране и копови КОСТОЛАЦ, Дрмно, Србија
Реконструкција система за мерење и  контролу млиновима и напојним пумпама Електропривреда Србије, Огранак Термоелектране НИКОЛА ТЕСЛА, Б1 и Б2, Обреновац, Србија
Систем за развод паре у котларници капацитета 4×80 т/х Метанолско сирћетни комплекс (МСК), Кикинда, Србија
Систем за надзор и управљање напајењем котла капацитета 4×80 т/х ТЕ-ТО & Шећерана Сента, Сента, Србија
Систем заштите од разлике у температурама металних кућишта за турбину средњег притиска – генератор 300 МW Електропривреда Србије, Огранак Термоелектране НИКОЛА ТЕСЛА, блокови А3, А4, А5, Обреновац, Србија
Систем заштите од разлике у температурама металних кућишта за турбину средњег притиска – генератор 300 МW Електропривреда Србије, Огранак Термоелектране НИКОЛА ТЕСЛА, блок А6, Обреновац, Србија
Систем за надзор и управљање допремом угља за 3 блока – 725МW Електропривреда Србије, Огранак Термоелектране НИКОЛА ТЕСЛА, блокови А1, А2, А3, Обреновац, Србија
Систем за надзор и управљање допремом угља за 3 блока – 725МW Електропривреда Србије, Огранак Термоелектране НИКОЛА ТЕСЛА, блокови А4, А5, А6, Обреновац, Србија
Систем за надзор и управљање допремом угља за 3 блока – 1.200МW Електропривреда Србије, Огранак Термоелектране НИКОЛА ТЕСЛА, блокови Б1,Б2 Обреновац, Србија
Систем за надзор и управљање допремом угља за блок – 220МW РЕК БИТОЛА – ТЕРМОЕЛЕКТРАНА, блок 1, Битола, Македонија
Систем за надзор и управљање шиберима бункера Електропривреда Србије, Огранак Термоелектране НИКОЛА ТЕСЛА, блокови А1, А2, А3, А4, А5, А6, Обреновац,  Србија

Електропривреда Србије, Огранак Термоелектране НИКОЛА ТЕСЛА, блокови Б1, Б2, Ушће, Србија

Систем за надзор и управљање отресачима угља Електропривреда Србије, Огранак Термоелектране и копови КОСТОЛАЦ,Дрмно, Србија
Систем за надзор и управљање Хемијском Припремом Воде (ХПВ) – процес декарбонизације РЕК БИТОЛА – ТЕРМОЕЛЕКТРАНА, Битола, Македонија
Систем за надзор и управљање Хемијском Припремом Воде (ХПВ) Електропривреда Србије, Огранак Термоелектране и копови Костолац, Дрмно, Србија
Систем за надзор и управљање Хемисјком Прерадом Кондензата (ХПК) Електропривреда Србије, Огранак Термоелектране и копови Костолац, Дрмно, Србија
Систем за надзор и управљање Хемијском Припремом Воде (ХПВ) Електропривреда Србије, Огранак Термоелектране НИКОЛА ТЕСЛА,Обреновац, Србија
Систем за надзор и управљање Хемисјком Прерадом Кондензата (ХПК) Електропривреда Србије, Огранак Термоелектране НИКОЛА ТЕСЛА, блокови Б1 и Б2, Обреновац, Србија
Систем за климатизацију и вентилацију у контролним собама Електропривреда Србије, Огранак Термоелектране НИКОЛА ТЕСЛА, Обреновац, Србија
Систем за климатизацију и вентилацију у релејном простору Електропривреда Србије, Огранак Термоелектране НИКОЛА ТЕСЛА, Обреновац, Србија
Систем за одводњавање површинског копа – линија ЛЦ XИ Електропривреда Србије, Огранак Термоелектране и површински копови Костолац, Површински коп Дрмно, Србија
Систем за одводњавање површинског копа – линија ЛЦ XИИ Електропривреда Србије, Огранак Термоелектране и површински копови Костолац, Површински коп Дрмно, Србија
Систем за одводњавање површинског копа – линија ЛЦ XИИИ Електропривреда Србије, Огранак Термоелектране и површински копови Костолац, Површински коп Дрмно, Србија
Систем за одводњавање површинског копа – линија ЛЦ XИВ Електропривреда Србије, Огранак Термоелектране и површински копови Костолац, Површински коп Дрмно, Србија
Цистем за надзор и управљање подстаницама на грејном подручју Дунав – 128 подстаница ЈКП Београдске Електране, Београд, Србија
Систем за надзор и управљање подстаницама – 56 подстаница Клинички центар Србије, Београд, Србија
Систем за надзор и управљање у ТО Ресник са 15 подстаница ЈКП Београдске Електране, Београд, Србија
Систем за надзор и управљање у ТО Батајница ЈКП Београдске Електране, Београд, Србија
Систем за надзор и управљање у ТО Карабурма ЈКП Београдске Електране, Београд, Србија
Систем за надзор и управљање у ТО Железник ЈКП Београдске Електране, Београд, Србија
Систем за надзор и управљање у ТО Сремчица ЈКП Београдске Електране, Београд, Србија
Аутоматско складиште за одлагање полупроизвода у фабрици за производњу гума ОАО «Белшина», Бабрујск, Белорусија
Система за надзор и управљање синтезом урее Фабрика вештачких ђубрива Соферт, Бацау, Румунија
Систем за надзор и управљање паковањем вештачког ђубрива ОАО „Гомельский химический завод», Гомељ, Беларусија
Систем за надзор и управљање стовариштем / аутопретакалиштем ТНГ-а – терминал  Гостивар Макпетрол, Гостивар, Македонија
Систем за надзор и управљање стовариштем / аутопретакалиштем нафтних деривата – терминал Илинден Макпетрол, Гостивар, Македонија
Систем за надзор и управљање стовариштем / аутопретакалиштем ТНГ-а – терминал  Миладиновци Макпетрол, Гостивар, Македонија
Контролно управљачки Систем за аутопретакалиште нафтних деривата – (ИНФО МЕС) Гаспромњефт, Нафтна индустрија Србије, Рафинерија нафте Панчево, Србија
Припрема сигнала за билансирање нафтних деривата (ИНФО МЕС) Гаспромњефт, Нафтна индустрија Србије, Рафинерија нафте Панчево, Србија
Систем за надзор и управљање гасним подстаницама:
ГРС Островец, ГРС Жлобин-2, ГРС Гончаровка,
ГРС Плебановци, ГРС Диятлово, ГРС Добрейка, ГРС Слоним, ГРС Окунино, КП Браково, ГРС Зељва, КП Зељва – Слоним, ГРС Ивацевичи
ОАО «Белтрансгаз», Белорусија
Систем за припрему гуме ОАО «Ярославский шинный завод», Јарослав, Русија
ПАО «Нижнекамскшина», Њижњекамск, Русија
ОАО «Белшина», Бабрујск, Белорусија
Систем за транспорт и одлагање чађи ОАО „Белшина», Фабрика гума за путничка возила, Бабрујск, Белорусија
Надзор и управљање вулакнизаторима ОАО «Белшина», Бабрујск, Белорусија

ПАО «Нижнекамскшина», Њижњекамск, Русија

Систем за ласерско мерење и регулацију дебљине гумираног платна на линији ЛОМК-800Б линији ОАО «Белшина», Бабрујск, Русија
Систем за ласерско мерење и регулацију дебљине гумираног платна ОАО «Волтаир-Пром», Волжски, Русија
ПАО «Омскшина», Омск, Русија
Систем за припрему платна за каландрирање ОАО «Волтаир-Пром», Волжски, Русија
ПАО «Омскшина», Омск, Русија
ОАО «Ярославский шинный завод», Јарослав, Русија
Систем за надзор и управљање сувом прерадом глине Индустрија грађевинског материјала ПОТИСЈЕ, Кањижа, Србија
Систем за надзор и управљање транспортом глине Индустрија грађевинског материјала ПОТИСЈЕ, Кањижа, Србија
Систем за вентилацију рудника Рудник и хемијски комбинат БЕЛОРУСКАЛИЈ, Солигорск, Белорусија
Систем против пожарне заштите Автомобильный завод, ОАО «МАЗ», Минск, Белорусија
Минский завод холодильников, ОАО «МЗХ», Минск, Белорусија
Систем за надзор и управљање осветљењем и трафостаницама КОМБАНК АРЕНА, Београд, Србија
Систем за надзор и управљање стерилизацијом у радијационој јединици Институт за нуклеарне науке Винча, Радијациона јединица, Београд, Србија