INFORMATIKA AD Beograd, jedno je od vodećih domaćih preduzeća u oblasti primene informatičkih tehnologija, specijalizovano za razvoj i projektovanje, proizvodnju, održavanje, prodaju, isporuku i primenu kompleksnih rešenja za upravljanje poslovnim i proizvodnim procesima, uključujući i pružanje različitih usluga i obuka iz navedih oblasti. U svim ovim oblastima Informatika nastoji da prilagodi savremena svetska dostignuća specifičnim potrebama svojih korisnika.

Naš cilj je da u ključnim informatičkim oblastima obezbedimo i plasiramo kvalitetne projekte, rešenja i opremu i time, kao lider na tržištu, budemo pouzdan partner našim korisnicima.  Implementacijom standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO/IEC 27001:2013, i adekvatnim odgovorima na zahteve istih, njihovom integracijom i održavanjem efektivnog i efikasnog integrisanog sistema menadžmenta, radimo na konstantnom unapređenju poslovanja i podizanju kvaliteta naših usluga i zadovoljstva naših klijenata.

Osnovni ciljevi naše poslovne politike su pozitivan rezultat tekućeg poslovanja i neprekidno ulaganje u razvoj – radi osiguranja budućnosti. Kako bi ostvarili te ciljeve, opredeljeni smo neprekidnom unapređivanju i podizanju kvaliteta proizvoda, rešenja i usluga iz svoje delatnosti. Takođe, cilj nam je da obezbedimo poverljivost, integritet i raspoloživost informacija u preduzeću, kako bi osigurali kontinuitet poslovanja, minimizovali poslovnu štetu sprečavanjem bezbednosnih incidenata i minimalizovanjem njihovog uticaja. Svrha IT bezbednosti i zaštite, kao i ISMS-a, je da zaštiti informacije kao vrednu imovinu društva od svih mogućih bezbednosnih pretnji bilo da su interne ili eksterne, namerne ili slučajne.