Информатика а.д., радећи на тржишту снабдевања, услуга и инжењеринга у области енергетике, гумарства, нафтне индустрије и т.д., придаје велики значај сертификацији производа, систему менаџмента, лиценцирању и акредитацији активности.

RU C-RS.OM02.B.00898

Поступак провере (microINFO)

Опис СИ (microINFO)

Сертификат 10249