Tržište diktira stalne investicije u nove tehnologije, stoga je Informatika tu da vam ponudi opremu koja zadovoljava najkompleksnije poslovne zahteve. Informatika za vas pronalazi optimalna rešenja.

Pored IT podrške Informatika vam pruža i usluge održavanja koje obuhvataju:
  • Tehničku podršku za sisteme desktopova, laptopova, servera, računarskih mreža, sistema za štampanje, aktivnu i pasivnu mrežnu opremu, i njihovu optimizaciju;
  • Hitne intervencije
  • Besplatan transport i montažu IT opreme
  • Čišćenje i proveru sistema
  • Back-up podataka, čišćenje virusa
  • Neprestano sigurnosno ažuriranje