Beogradska Informatika AD je završila još jedan uspešan posao u gumarskoj industriji Rusije – jedinom proizvođaču avionskih guma na ruskoj teritoriji isporučena je i puštena u rad najmodernija oprema za upravljanje proizvodnim procesom na liniji za kalandriranje.