Beogradska Informatika AD je završila još jedan uspešan posao u gumarskoj industriji Rusije – jedinom proizvođaču avionskih guma na ruskoj teritoriji isporučena je i puštena u rad najmodernija oprema za upravljanje proizvodnim procesom na liniji za kalandriranje.

Opširnije u tekstu koji je objavljen u magazinu Biznis.

Laser iz Srbije u sibirskoj fabrici.pdf