IoT shema

Интернет ствари (енгл. Internet of Things, скраћено IоТ) представља мрежу физичких уређаја, објеката, возила, зграда, индустријских машина и других ствари са уграђеном електроником, софтвером, сензорима, као и одговарајућом интернет конекцијом, која омогућава тим објектима да се повежу и размењују податке са произвођачем, оператером и/или другим повезаним уређајима.

Azure IoT решења унапређују пословање на много начина, од побољшања продуктивности и анализе података у реалном времену, до повећања ефикасности путем предиктивног одржавања и даљинског надзора опреме.

Информатика – Azure Certified for IoT партнер

InfoPLC IoT Gateway

Тим Информатикиних стручњака је крајем 2016.године направио InfoPLC gateway, уређај чија је намена да податке са PLC уређаја проследи на Azure IoT hub, чиме се омогућава преузимање података и слање у cloud ради њихове анализе, на пример, за оптимизовано и предиктивно одржавање великих електро-енергетских система или ради анализе било којих података који долазе са IoT уређаја – из производних процеса, метеоролошких станица или паметних зграда. InfoPLC gateway је добио сертификат Azure Cerfitied for IoT device и налази се у званичном Microsoft Azure каталогу:

https://catalog.azureiotsuite.com/details?title=InfoPLC-Gateway&source=home-page.

IoT