IoT shema

Интернет ствари (енгл. Internet of Things, скраћено IоТ) представља мрежу физичких уређаја, објеката, возила, зграда, индустријских машина и других ствари са уграђеном електроником, софтвером, сензорима, као и одговарајућом интернет конекцијом, која омогућава тим објектима да се повежу и размењују податке са произвођачем, оператером и/или другим повезаним уређајима.

Azure IoT решења унапређују пословање на много начина, од побољшања продуктивности и анализе података у реалном времену, до повећања ефикасности путем предиктивног одржавања и даљинског надзора опреме.

IoT